Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Rekruttene i troppsgymnastikk viste fryktløshet og spenst på trampetten, som er et av elementene i troppsgymnastikk. Her med Lise Askeland (11) i svevet. (Foto: Karoline Forselius)

Kjøkkelvik turngruppe

Hopp, sprett og aktive turnere

Turnere fra hele Bergen vest viste både spenst, kroppsbeherskelse og stort mot under årets juleoppvisning på søndag.

Turngruppen i Kjøkkelvik har rundt 180 barn under 16 år fordelt på partier fra gymlek 3-4 år til de eldste på troppsgymnastikk junior. De fleste partiene er fulle, og mange har lange ventelister.

– Spesielt i aldergruppen 3-4 år og 9-12 år er det stor pågang. Det er frustrerende å ikke kunne gi tilbud til alle, men det er dessverre ikke ressurser til mer, forklarer styreleder Anne Karin Bergfjord.

Generasjonsskifte på trenere

Kjøkkelvik Idrettslag disponerer Olsvikhallen og de tilgjengelige tidene må deles med håndballgruppen, som også har stor pågang på sine tilbud til barn og unge. I tillegg til en dag i uken i Olsvikhallen, har turngruppen tilgang til Kjøkkelvik skole en dag i uken, og Turnkassen på Sletten hver søndag.

– Bergen mangler skikkelige turnhaller. Det tar mye tid å rigge opp og ned alt utstyret som trengs, og det skal utdannes trenere. Vi har nettopp hatt et generasjonsskifte på trenerne også, da de ofte flytter etter videregående skole for å studere, forklarer Bergfjord.

Det er likevel godt med kompetanse og engasjement i turngruppen. En av de engasjerte er trener Stine Bruvik. 16-åringen fra Bjorøy begynte på turn for to år siden.

– Før jeg begynte med turn trente jeg karate. Turn har hele tiden vært en interesse jeg har hatt, men det var langt å dra fra Bjorøy. Nå derimot trener jeg selv turn ukentlig og er instruktør. Det trives jeg godt med, forteller den blide jenten.

Publikumsvennlig idrett

Bruvik er trener for rekruttene og aspirantene på troppsgymnastikk, og turnskole for både 2. og 3. klasse. Hun ble engasjert som trener kort tid etter hun startet i turngruppen, og tror sosiale medier er en av grunnene til at idretten er blitt så populær blant barn og unge.

– Man ser gjerne at venner og andre driver med det, og vil gjerne være med. I tillegg er det blitt stadig mer vanlig å ha trampoline hjemme. Veldig mange får smaken på turn på den, forklarer hun.

Styreleder Bergfjord synes pågangen har økt jevnt, og tror det er fart og moro som lokker til sporten.

– Det er en publikumsvennlig idrett med fart og spenning. Det er både gøy å utføre og se på. I tillegg er det ingen krav til å komme med på konkurransepartiene i troppsgymnastikk hos oss, slik det er i mange andre klubber. Vi er en breddeklubb og alle skal få være med, så lenge vi har kapasitet, lover hun.

Av

Karoline Forselius

red@sydvesten.no

Relaterte saker