Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • – Første gang jeg var på besøk på Otrun skole kom elever og hilste meg opp i hånden for å ønske meg velkommen. Det var så hyggelig, forteller Ortuns nye rektor, Mona Fåberg. (Foto: Tonje Geithus)

Mona Fåberg blir første kvinnelige rektor på Ortun skole

Hun blir den femte sjefen i rekken siden skolen åpnet for 50 år siden.

For noen år siden var det å bli sendt til rektor den ultimale straffen en kunne få på skolen. Var forseelsen hakket mindre alvorlig, ble en sendt på gangen. I møte med Ortun skoles nye rektor Mona Fåberg virker dette som en fjern fortid.

– Kan vi ikke gå ut og finne et bra sted for å ta bilde? Jeg vil ikke bli tatt bilde av bak et skrivebord, du vet et slikt «strengebilde». Det er ikke meg, sier Fåberg.

Hun kommer fra jobben som rektor ved Ytre Arna skule, noe hun har vært i fem og et halvt år. Før det var hun avdelingsleder for ungdomstrinnet ved Olsvik skole i fem år.

– Hvilket forhold har du til Fyllingsdalen?

– Jeg har familie som bor her, så jeg har vært her mye, selv om jeg aldri har bodd her selv. I tillegg jobber min mann her, og min mor jobbet her, så jeg kjenner bydelen via dem. Fyllingsdalen er en spennende bydel som jeg ser veldig frem til å bli bedre kjent med.

Fra nynorsk til bokmål

Fåberg går nå fra å være rektor ved en barneskole til å skulle lede en ungdomsskole.

– Jeg gleder meg veldig til det. I min skole- og ledererfaring har jeg mest erfaring med ungdomsskolen. Det er der min fagkompetanse som norsklektor med undervisningskompetanse i spansk og KRLE passer best. Jeg liker meg på ungdomstrinnet og jeg liker ungdomsskoleelever, forteller en entusiastisk Fåberg.

Ytre Arna skule har nynorsk som hovedmålform, mens Ortun skole er en bokmålsskole.

– Med fersk erfaring fra en nynorskskole, vil du slå et slag for nynorsk i Fyllingsdalen?

– Vi skal følge læreplanen og elevene skal få opplæring i begge målformene. Det er kjempeviktig at elevene får en god forståelse for den norske språksituasjonen med to skriftspråk, mener Fåberg.

Rehabilitering av basseng
Skolen hun nå skal lede, har som kjent et 25 metersbasseng som skal rehabiliteres. Det er planlagt å stå ferdig først til skolestart høsten 2021. Samtidig skal driften ved skolen gå som normalt.

– Det er alltid slik at en sånn situasjon krever noe av skolens ledelse og organisasjon. Jeg opplever at kommunen sentralt er gode støttespillere gjennom en slik periode. Sånne prosesser kan være utfordrende når det står på, men det blir bra på sikt. Det er det viktig å ha med seg.

Gleder seg
– Er det noe du vil ha spesielt fokus på i din rolle som rektor på Ortun?

– For meg er det viktig å bli kjent med lærere, elever og skolen. Elevene på Ortun skole skal ha det beste tilbudet som vi voksne på skolen kan få til.

–Jeg har møtt positive elever og lærere når jeg har vært på besøk på skolen. Jeg ser allerede at her gjøres det mye godt arbeid.

Hun starter ikke i jobben før i månedsskiftet august/september.

− Jeg skulle ønske jeg kunne begynt ved skolestart, men jeg må avslutte der jeg er nå.

Av

Tonje Geithus

Rektorer ved Ortun skole

I løpet av Ortun skoles 50-årige historie, har skolen kun hatt fire rektorer, alle menn. Mona Fåberg blir første kvinne. Hennes forgjengere er:

 

Stein Larsen 2011-2019

Ivar Skjelten 1996-2011

Borgar Tjugen 1979-1996

Njål Lunde 1969-1979

Relaterte saker