Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Halvannet år etter at nye Varden skole åpnet er skolen for liten.(Foto: Kim Bøyum)

Nye Varden skole er bygget altfor liten

Elever fra Strømme gård med rett til å gå på Varden skole, ble ikke tatt med i beregningen da nye Varden skole ble planlagt. Nå må skolen bygges ut.

Som Sydvesten skrev for to uker siden har nye Varden skole kapasitetsproblemer. Skolen som åpnet for under to år siden, er dimensjonert til 350 elever med 50 elever på hvert trinn. Neste år forventes 66 elever på første trinn, og byrådet vil løse dette akutte problemet ved blant annet å endre opptaksområdet mellom Varden skole og Sælen oppveksttun.

Men kapasitetsproblemene stopper ikke med det. Ifølge en byrådssak fra 10. januar var elever fra de nye boligene på Strømme gård plassert i opptaksområdet til Søreide skole, men etter nærskoleretten hører disse til Varden skoles opptaksområde. Elevene fra Strømme gård ved Knappenfjellet ble derfor ikke regnet med da nye Varden skole ble planlagt.

Den største utfordringen for Varden skole på sikt, er derfor knyttet til hvor mange elever som vil komme fra de mange nye boligene på Strømme gård. Ifølge byrådssaken kan elevtallet fra Strømme gård i perioder bli opp mot 200 elever, noe som tilsvarer 30 elever per trinn.

Kritisk

Siden Varden skole ser ut til å bli full uten elever fra Strømme gård, vil skolen ikke ha plass til disse elevene uten at det gjennomføres tiltak. «For å oppfylle nærskoleretten for alle elever i skolens opptaksområde, vil byråden ta et snarlig initiativ for å få startet prosjektering av en utvidelse på Varden skole», heter det i byrådssaken.

Da reguleringssaken om Strømme gård ble behandlet i bystyret i mars 2011, fremmet Senterpartiet en merknad om skoleproblematikken knyttet til utbyggingen. Merknaden ble også fremmet i bydelsstyret, husker Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder i Senterpartiet i Bergen.

– Vi så allerede den gang at spørsmålet om skole kunne bli et problem i forbindelse med utbyggingen av Strømme gård. Byrådet som satt da (byrådet Mæland II, red. anm.), mente at skolene i området var store nok til å håndtere utbyggingen. Problemstillingen ble heller ikke oppdaget i gjeldende skolebruksplan fra 2016, en plan som dagens byråd er ansvarlig for, sier Bjørdal.


− Mangelfull planlegging

Han sier at Senterpartiet også i andre reguleringsplansaker som gjelder større boligutbygginger, har prøvd å stresse at en på et tidlig tidspunkt legger planer for skoler og barnehager.

– Vi har sett flere eksempel på utbyggingsplaner der det er mangelfull planlegging med hensyn til skoler. Utbyggingsområdet Leikvang i Åsane er et eksempel på dette. Skoler bør planlegges fra dag én når en planlegger større utbygginger, mener Bjørdal.

– Elever fra Strømme gård ser ikke ut til å ha vært med i beregningen da nye Varden skole ble planlagt, en skole som stod ferdig i august 2017. Hva tenker du om at den nå er for liten og må bygges ut?

– Det er beklagelig, særlig fordi en visste at dette boligfeltet kom. Med tanke på den akutte situasjonen som er i år, mener jeg det er greit å flytte skolegrensen mellom Sælen og Varden, så lenge garantien om at søsken skal få gå på samme skole oppfylles, sier Bjørdal.

− Var uavklart

Skolebyråd Roger Valhammer (Ap) svarer følgende på spørsmål om hvorfor ikke elevene fra Strømme gård ble tatt med i beregningen da nye Varden skole ble planlagt.

− Den korte forklaringen er at Strømme gård opprinnelig ble lagt til Søreide skolekrets. Det er mange boligfelt som bygges ut, og som plasseres i ulike skolekretser, hvor det kan være uavklart hvilken skole som har kortest gangavstand. Dette gjelder også for boligfeltet Strømme gård som geografisk er plassert midt mellom skolene og hvor det var uavklart hvor de ulike gangveiene skulle etableres. Det som nå er klart, er at Strømme gård etter nærskoleretten vil høre til Varden skolekrets, sier Valhammer.

– Hvorfor ble ikke problemstillingen om hvor elevene fra Strømme gård skal gå på skole drøftet i skolebruksplanen av 2016?

− I befolkningsfremskrivningene fra 2014 og 2015 ble boligområdet lagt til Søreide skolekrets, og dette ble også lagt til grunn i elevtallsprognosen for skolebruksplanen. Derfor trodde både byrådet og bystyret det skulle være tilstrekkelig kapasitet på Varden skole i hele prognoseperioden frem mot 2030. 
Svært beklagelig

Hvordan skolen skal bygges ut og når utbyggingen skal stå ferdig, kan ikke byråden svare på pr. i dag.  

− Befolkningsfremskrivningene og elevprognosen for Varden vil bli revidert nå i vår. De nye reviderte prognosene vil gi retningslinjer for hvordan nye Varden skole skal utbygges og når det forventes byggestart og ferdigstillelse.

− Varden skole er blitt veldig fin og endelig med godt inneklima for elevene og de ansatte. Det er likevel svært beklagelig at den ikke ble bygget for flere elever ut ifra det vi nå vet, nemlig at behovet vil være større i årene fremover. Når det er sagt, skal vi nå få vurdert behovet på nytt og komme tilbake med en plan for å utvide Varden skole i tråd med behovet, sier Valhammer.

Av

Tonje Geithus

Relaterte saker