Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Dette er den omstridte portalkranen. (Foto: Kim Bøyum)

Sydvesten mener: Bevar kranen

Vi tillater oss å kaste inn et forslag om å utvikle området med kranen som et kult element på tomten.

Den veier 850 tonn, er 45 år gammel og har allerede rukket å bli et landemerke på Laksevåg. Kranen ble satt opp i 1973 og ble brukt til bygging og vedlikehold av de første oljeplattformene på norsk sokkel.

Kranen på Laksevåg verft var verdens høyeste av sitt slag, den høye 45-åringen er ikke lenger i bruk. Nå er kranen blitt et stridsemne på Laksevåg.

Marin Eiendomsutvikling har kjøpt tomten hvor kranen står. De ønsker å rive kranen for å utvikle området til en marin næringspark. Byrådet sier nei til riving av kranen. Marin Eiendomsutvikling har klaget på vedtaket. Klagen har i høst vært til politisk behandling, og i dag skal saken opp i komite for miljø og byutvikling. Byrådets innstilling til komiteen er klinkende klar på at de mener klagen ikke bør tas til følge. Initiativ Laksevåg er enig med byrådet og mener at kranen er et viktig teknisk industrielt kulturminne og en viktig identitetsmarkør for folk på Laksevåg. «De har ikke vurdert konsekvensene», svarer Marin Eiendomsutvikling. En tilstandsrapport som Marin Eiendomsutvikling har fått utarbeidet, anbefaler vedlikeholdstiltak for over ni millioner kroner. I tillegg peker eierne på at dersom kranen skal bli stående, i et hundreårsperspektiv, må en også ta hensyn til blant annet fremtidige sikringstiltak og havnivåstigning.

Direktør i Marin Eiendomsutvikling, Asbjørn Algrøy, peker på at beboerne i området virker å være splittet i sitt syn på kranens fremtid. Det kan det se ut som han har rett i. Den ikoniske kranen skaper engasjement og følelser. Det er bra. Men når en skal ta en beslutning som er av en slik art som dette, kan det være en fordel å lytte til dem som har kulturminner som fagfelt. Vi må kunne sette vår lit til at de vet hva de snakker om. I denne saken har både byantikvaren og konstituert fylkeskonservator anbefalt at kranen blir bevart.

Det vil selvsagt få økonomiske konsekvenser for eiendomsutvikler, noe Initiativ Laksevåg mener de burde tenkt på da de kjøpte eiendommen.

 «Det er veldig uheldig at utbygger kjøper seg en tomt der de vet det står et kulturminne, uten at de tar det med i beregningen», mener Ann Kristin Ramstrøm, leder i Initiativ Laksevåg. Det har hun rett i. Marin Eiendomsutvikling er en profesjonell aktør og må ha visst da de kjøpte tomten at kranen kunne bli et stridstema.

Men uten å være hverken byplanlegger eller arkitekt, tillater vi oss å kaste inn et forslag om å utvikle området med kranen som et kult element på tomten. Gjøres det på en god måte er vi sikre på at tomtens verdi vil stige og at området kan bli attraktivt for både næring og boliger.

 

Torsdag 8. november stemte bystyrets komite for miljø og byutvikling nei til at kranen kan rives, i tråd med anbefalingen fra byrådet. BT melder at bare Frp gikk inn for at kranen skulle rives, mens Høyre ønsket å utsette saken. Nå blir kranen i stedet tatt vare på som et teknisk kulturminne.

Relaterte saker