Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Tirsdag sist uke ble oksygenforholdene i vannet målt. Det viste seg at disse var bedre enn for noen uker siden, men det oksygenholdige laget er fremdeles tynt.

Pumpen i Sælenvannet har sluttet å virke

Luftpumpen som har sørget for mindre stank i Sælenvannet, har fått ny motor og er på plass igjen.

Nylig fortalte Sydvesten at luftpumpen som var satt ut i det stinkende Sælenvannet hadde sluttet å fungere. Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune tok pumpen inn for å se hva som var galt, og det viste seg at selve motoren var ødelagt.

− Ny motor ble bestilt fra Danmark og er nå på plass i Bergen. Vi jobber med å få montert motoren på pumpen, og regner med at vi kan få den ut igjen i Sælenvannet før helgen. Alle er interessert i å få dette til, derfor skjer ting raskt, sier Hogne Hjelle, avdelingsleder i vann- og avløpsetaten, til Sydvesten.

Selve pumpen er gammel, og det er usikkert hvor lenge den vil duge. Dens oppgave er å ta oksygen fra luften og fordele den i innsjøen.

− Vi satser på at pumpen holder ut en stund til, og kommer til å bruke den så lenge det er mulig. Men vi ser også på et helt nytt system med tanke på framtiden, sier Hjelle.

Den kloakklignende eimen fra Sælenvannet var intens etter en svært tørr periode i sommer. De siste ukene har problemet vært mindre. Dette kommer både av at det tidvis har regnet svært mye, og at luftpumpen lenge gjorde jobben sin. Tirsdag ble oksygenforholdene i vannet målt. Det viste seg at disse var bedre enn for noen uker siden, men at det oksygenholdige laget fremdeles er tynt.

− Det betyr at det kan komme hydrogensulfid (stinkende gass, red.anm.) til overflaten dersom det kommer kraftig vind, sier Hjelle.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Sælenvannet

På begynnelsen av 1990-tallet var det ved flere anledninger store luktplager ved Sælenvannet. Det ble kjøpt inn utstyr til innblanding av luft. Et vellykket restaureringsprosjekt ble gjennomført i 1997.

I 2010 ble det igjen rapportert om plagsom lukt i området etter en langvarig og tørr vinter. Løsningen da var en pumpe som tok oksygen fra luften og fordelte den i innsjøen.

Denne pumpen er mellom 2010 og i dag blitt tatt i bruk to-tre ganger, og ført til en langvarig bedring hver gang. Nå i august ble pumpen igjen satt ut i vannet.