Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Loddefjord blir sammen med Olsvik en del av Bergen kommunes områdesatsing i årene fremover. (Arkivfoto: Mette Skulstad)

Vil gjøre det bedre å bo i Loddefjord og Olsvik

Nå ber kommunen om innspill fra innbyggerne i de to områdene.

I disse dager sender Bergen kommune ut en omfattende innbyggerundersøkelse til totalt 5000 tilfeldig utvalgte personer over 15 år i Olsvik og Loddefjord. Hensikten med undersøkelsen er å få gode svar fra innbyggerne i forbindelse med planlegging av såkalt områdesatsing i de to nærområdene.

Bystyret i Bergen har vedtatt at det skal lages forprosjekt for områdesatsing i Olsvik og Loddefjord – undersøkelsene er en viktig del av dette forprosjektet.

− For å finne frem til de rette tiltakene i et nærmiljø, er det svært viktig å spørre innbyggerne direkte om hvordan de ser på sitt eget hjemsted og hvordan de bruker det til daglig. Derfor setter vi i gang denne innbyggerundersøkelsen nå, helt i begynnelsen av forprosjektet, sier Mary Alise Økland, programleder for områdesatsing i Bergen kommune.

Trenger svar

I undersøkelsen spør kommunen blant annet om hvordan innbyggerne ser på ulike sider av nærmiljøet i dag, hva som er viktig for å trives og hvordan lokale tilbud brukes. Det er et sterkt ønske om å få inn så mange svar som mulig, for å ha et best mulig grunnlag for å kunne prioritere de rette prosjektene å satse på videre.

− Vi er veldig interesserte i folks oppfatning og meninger. Jo flere som svarer, jo bedre er det. Det betyr mye for kunnskapsgrunnlaget for å jobbe videre. Vi har gjort liknende undersøkelser på Indre Laksevåg og i Ytre Arna, og det ga oss nok svar til at vi kunne prioritere og bestemme hvordan områdesatsingen skulle se ut. Svarprosenten er avgjørende for kvaliteten, og vi håper folk er med oss, sier Økland.

Kommunen vil også gjøre intervjuer ute i områdene for å danne seg et bakteppe, også dette etter mal fra andre bydeler med områdesatsing.

− Det er også ansatt en ny koordinator som skal jobbe videre med prosjektet fra mars, og vi håper på et godt samarbeid med nærmiljøet i årene fremover, sier Økland.

Områdesatsing er et samarbeid mellom Bergen kommune og Husbanken, hvor man går inn i konkrete nærområder og gjennomfører tiltak for å bidra til at områdene blir enda bedre steder å bo og vokse opp i. Per i dag har Bergen kommune områdesatsing i Solheim Nord, Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Fysiske og sosiale tiltak

Økland peker på at man har oppnådd gode resultater i bydelene der områdesatsing har pågått i noen år.

− Kommunen har jobbet bredt i disse områdene med både fysiske og sosiale tiltak. Det har blitt rehabilitert parker, skoler og infrastruktur, samtidig som det har blitt gjennomført prosjekter for å skape nye sosiale møteplasser, mer fysisk aktivitet, bedre språklæring og så videre. Prosjektene er planlagt og gjennomført i tett samarbeid med lokal frivillighet, næringsliv og kommunale tjenester, sier Økland.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no