Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Mola-seminaret hadde rekordpåmelding i år. I to dager, hvor den røde tråden var «omsorg for barn og unge», fikk de 184 deltakere høre mange spennende, lærerike og interessante foredrag. (Foto: George Myhrvold).

Arbeider for gode oppvekstvilkår

– Gi barn og unge positiv oppmerksomhet

Torsdag og fredag forrige uke arrangerte MOLA-stiftelsen sitt årlige seminar. Den røde tråden gjennom seminaret var «omsorg for barn og unge». – Positiv oppmerksomhet er noe av det beste vi kan gi barn og unge, sier Tore Salvesen, politistasjonssjef ved Bergen vest politistasjon.

Salvesen har ledet programkomiteen og ledet også alle de 184 deltakerne gjennom seminaret. Med rekorddeltakelse, er Salvesen godt fornøyd med valg av foredragsholdere og valg av tema.

– Det viser kanskje også at det var riktig å flytte seminaret til Bergen, sier Salvesen.

Når barnevernet griper inn

MOLA- seminaret ble i år arrangert for 26. gang. Alle de 25 tidligere årene har seminaret blitt holdt på Fleischer hotell på Voss. I år valgte MOLA-stiftelsen å legge seminaret til Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli. På listen over foredragsholdere var det mange spennende navn og tema.

– Vi føler at vi traff godt med valg av foredragsholdere. Her var eksperter innen ulike fag, i tillegg til Julie Winge, som med rene ord fortalte oss om hvordan hun har opplevd sine møter med hjelpeapparatet, forteller Salvesen.

Julie Winge (46) er skuespiller og forfatter av boken «Fyllik». I boken forteller hun åpenhjertig om sine 30 år med et altfor høyt alkoholforbruk. I fjor stod hun frem i et åpenhjertig blogginnlegg på kk.no og fortalte at hun var alkoholiker, det hadde hun visst at hun var siden hun var 21 år. «Hvis jeg ikke hadde fått nok da barnevernet kom, hadde jeg sittet og sett på at de tok barna. Og jeg hadde drukket videre», fortalte tobarnsmoren til TV2 i fjor. Winge har vært tørrlagt i fire år nå, og hadde mange innspill til fagpersonene som satt i salen.

– Julie Winge fortalte oss om hvordan hennes møter med barnevernet har vært. Hennes første møte med barnevernet var en veldig dårlig opplevelse for henne, men heldigvis traff hun en person i barnevernet som hun fikk en god relasjon til. Det har betydd mye, forteller Salvesen.

Med et friskt språk hvor lite ble overlatt til fantasien, fikk tilhørerne et innblikk i hvordan det oppleves å være den som blir kontaktet av hjelpeapparatet.

– Hvordan tar vi kontakt? Behandler vi dem som trenger hjelp på en god måte? Folk legger veldig godt merke til hvordan vi møter dem når de er i en vanskelig og sårbar situasjon. Vi fikk mange gode og nyttige innspill, på et fargerikt språk, smiler Salvesen.

#Helsesista-på snapchat med ungdommen

På listen over foredragsholdere stod også Tale Maria Krohn Engvik, helsesøsteren som har tatt seg et friår for å være helsesøster på Snapchat.

– Hun har fått vanvittig mange følgere på Snapchat, noe som tyder på at det hun gjør er viktig, mener Salvesen.

#Helsesist- på snapchat med ungdommen er selvsagt ikke et fullverdig helsesøster-tilbud. Men hun kan hjelpe barn og ungdom videre til den rette instansen eller personen dersom de trenger oppfølging eller hjelp.

– Hun fortalte oss at det for mange barn og unge er nesten umulig å gå kanossagangen gjennom skolens korridorer og banke på døren til helsesøsteren. For dem kan hun gjøre en forskjell ved å hjelpe dem videre, sier Salvesen.

– Vær et godt medmenneske

Den røde tråden på seminaret var omsorg for barn og unge. Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, Steinar Hvål, holdt et spennende foredrag om hvordan hjernen utvikler seg, helt fra barnet ligger i mors liv.

– Han var veldig tydelig på at jo mer positiv oppmerksomhet og kjærlighet et barn får, helt fra de ligger i mors liv, jo mer positivt utvikler de seg. Barn som vokser opp i problematiske hjem, med mye krangling og lite positiv oppmerksomhet, utvikler den delen av hjernen som er i alarmberedskap mest, forteller Salvesen.

For disse barna er det spesielt viktig at andre voksenpersoner gir dem positiv oppmerksomhet.

– Vi ble minnet på at det er viktig å se de, høre på dem og gi barn og unge masse positive tilbakemeldinger, sier Salvesen.

Psykologens råd til alle i salen, som kom fra både skole, barnevern, politi, helsevern og andre instanser som jobber med barn og unge: Bort med pekefingeren. Trigg de når de lykkes med noe.

– Vær et godt medmenneske. Det er kanskje det viktigste vi kan gjøre, mener Salvesen.

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Meningsfull Oppvekst i Laksevåg, MOLA:

Formål for stiftelsen

Arbeide for gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Laksevåg bydel.

Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid i bydelen, og fremme samarbeid mellom offentlige etater (stat – kommune), næringslivet og 3. sektor.

Forsøke å skaffe tilveie attraktivt utstyr som kan stilles til disposisjon for lag og foreninger og andre, som arbeider for barn og unge.

Overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til andre.

 

Bakgrunn

Samarbeidet kom i gang I 1992, men Mola ble første gang offisielt registrert som stiftelse 22. januar 1996.

Molostiftelsen startet opp I 1992 som Molo (Meningsfull oppvekst i Loddefjord)

Molo ble etablert med ønske om å gjøre Loddefjordområdet til byens beste oppvekstbydel for barn og unge.

Sammen med næringsliv, borettslag, idrettslag og foreninger stilte alle de kommunale etater i Loddefjord og politiet seg bak da MOLO ble stiftet.

 

Fra MOLO til MOLA

Da parlamentarismen ble innført i Bergen kommune, medførte også dette endringer for Molostiftelsen. Resten av Laksevåg ville være med, og resultatet var navneendringen fra MOLO til MOLA ( Meningsfull oppvekst i Laksevåg).

 

Noen av Molas aktiviteter

 «Krimfri Påske» er et tverretatlig prosjekt for å gjøre Laksevåg bydel tryggere for beboerne ved å redusere mulighetene for boliginnbrudd i påsken. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen Vest politistasjon, Molastiftelsen, Militærpolitiet på Haakonsvern, Hordaland sivilforsvars forening, frivillige lag og organisasjoner. Prosjektet ble startet opp i 1995.

 «Sommer i Bergen Vest» Aktivitetstilbudene er gitt i samarbeid med Bergen Vest politistasjon, Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, PPT og Barnevernet i Laksevåg, Håkonsvern, Vestkanten og Lionsklubbene Bergen Vest og Laksevåg.

I «Sommer i Bergen Vest» arrangeres det ulike kurs i musikk, dans, lyd- og filmproduksjon, familiedag, dagsturer og «Ungdomsleir på Tråastølen».

Molastiftelsen er initiativtaker og pådriver for «Sommer i Bergen Vest». Kulturkontoret har hovedansvaret for koordinering og gjennomføring.  

«Molaseminar» Lensmannen i Laksevåg tok initiativ til et seminar som samlet samarbeidspartnere i bydelen til et seminar i Hardanger i 1988. Dette var kjent som Lensmannsseminaret.

I 1992, ved etableringen av Molostiftelsen, fikk seminaret navnet Moloseminaret, med politiet som teknisk arrangør.

Molaseminaret har siden vært arrangert hvert år med god tverrfaglig deltagelse.

Hala kafé på Lyngbøtunet.