Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Direktør i Etat for utbygging i Bergen kommune, Jarle Kvalvik, forklarer seg på foreldremøtet på Varden skole. (Foto: Cathrine Holden)

Møte om muggsopp på Varden skole

– Det er grådig flaut

Direktør i Etat for utbygging i Bergen kommune, Jarle Kvalvik, sto skolerett for foreldrene etter at det ble påvist muggsopp på nye Varden skole.

– Er ikke dette flaut?, spurte en bekymret mor på mandagens informasjonsmøte på Varden skole.

– Jo. Dette er grådig flaut. Det kan jeg love deg. Det at jeg står her nå på vegne av Bergen kommune. Det burde ikke være sånn, svarte Kvalvik. Kvalvik står som byggeier og der dermed ansvarlig for totalrenoveringen av skolen.

Representanter for Bergen kommune, bedriftshelsetjenesten og kommuneoverlege Arve Bang, samt rektor Bjørg Wangen var til stede på mandagens møte. Bakgrunnen for møtet var at det tidligere denne måneden ble funnet muggsopp i krypkjelleren under det totalrenoverte A-bygget.

– Entreprenøren har ikke ryddet opp etter seg

Funnet ble gjort etter at tre lærere meldte fra inneklimarelaterte plager etter åpningen i september. Kommunen bestilte dermed en rapport om inneklimaet fra det eksterne firmaet Cytox.

Ifølge rapporten har de påvist at det går luft fra fuktige og muggsoppinfiserte rom til rom som er i bruk for skolens ansatte i underetasjen. Årsaken til dannelsen av soppen var gjenglemt byggmateriale i krypkjelleren.

– Det er entreprenøren som ikke har ryddet opp etter seg. Det er dessverre alt for mange feil i byggebransjen og det er en tendens til at regningen faller på oss som er byggherre i slike situasjoner. Vi har vel lært at vi ikke skal stole på at entreprenørene gjør jobben sin, sa Kvalvik på møtet.

Rapporten viste også at det er flere punkter hvor det kommer inn vann gjennom grunnmuren til underetasjen i A-blokken.

Har utført tiltak

Kvalvik understreket videre at det organiske materialet nå er fjernet og at de gjennomfører jevnlige målinger for å sjekke at soppsporene er vekke. I tillegg har de montert fem nye luker fra krypkjelleren og opp til underetasjen som skal bidra til å holde tett.

I mellomtiden har skoleledelsen fått beskjed om å holde dørene til kjelleren lukket.

– For elevene og flertallet av lærerne, men unntak av dem som er spesielt sensitive, er det ingen spesiell helserisiko. Ingen skal oppholde seg i kjelleretasjen til vanlig og bør unngå å gå ned dit. Det står også klart i rapporten. Det er ikke grunnlag for å stenge av noen rom. Men dørene ned til kjelleren bør holdes lukket, er meldingen fra assisterende kommuneoverlege Arve Bang i Etat for helsetjenester.

Det er likevel enkelte grupper som må ned i kjelleren på daglig basis, blant annet renholderne og teknisk personell som har utstyrsrommet sitt der.

– Det er noen som må ferdes ned der i løpet av dagen, sa Bjørg Wangen.

– Vi er i underetasjen og merker problemene. Er vi trygge på jobb?, spurte en av renholderne.

– Jeg forventer at problemet blir borte nå når materialet er fjernet, svarte Bang.

– Liten risiko for påvirkning

Bang fortalte på møtet at målinger som ble gjort i forbindelse med rapporten viste at det i 1. og 2. etasje var samme nivå soppsporer inne som det finnes naturlig i luften ute.

– Det er forsvinnende liten risiko for at noen skal bli påvirket av dette. Jeg vil nesten se helt bort fra det, svarte Bang.

To barn med plager

På møtet kom det frem at det i etterkant av rapporten var meldt fra om et barn med symptomer på inneklimarelaterte plager.

– Det var en lærer som forrige uke hadde noen foreldre på utviklingssamtale som meldte fra om symptomer hos barnet, som har valgt å undersøke det videre på egen hånd, fortalte Wangen til Sydvesten etter møtet.

Foreldrene til dette barnet var på møtet og fortalte om plagene sønnen hadde hatt. I tilegg ble det også varslet om enda et tilfelle blant elevene.

– Dette siste tilfellet visste vi ikke om, sa Wangen.

Det siste tilfellet er Camilla Nybø sin sønn, som går i sjette klasse på Varden skole og som oppholder seg i A-bygget daglig.

– Han er veldig trøtt og sliten og den siste tiden har eksemen hans blomstret opp, forteller hun til Sydvesten etter møtet.

– Jeg har to sønner på skolen her. Den andre, som går i B-bygget har ikke de samme symptomene.

Hun henvendte seg til kommunelegen etter foreldremøtet.

– Han sa det kunne være både det ene og det andre. Både reaksjon på ventilasjonsanlegget, fukt eller sopp. Jeg ble ikke så mye klokere av møtet, sier hun.

– Det første jeg tenkte da jeg hørte de hadde funnet sopp der var «å nei. Nå er det på an igjen med bussing av unger og flytting av skole». Jeg har enda et barn som skal begynne her og skal ha barn her de neste åtte årene, sier hun oppgitt.

Nybø skal nå få begge barna undersøkt hos Volvat.

– Jeg sjekker begge to bare for å være på den sikre siden, sier hun.

Rektoren understreket flere ganger viktigheten av å melde barna på helseundersøkelser hos Volvat i regi av Bergen kommune.

Ifølge kommuneoverlegen kan symptomene som er meldt inn være forenlig med plager i forbindelse av ventilasjonsanlegget eller fuktinntrengingen.

– En kan bli syk av fukt. Men man kan og få samme symptomer ved innkjøring av nytt ventilasjonsanlegg. Dette er et vanlig problem, sa Bang.

– Var prøveperioden for ventilasjonsanlegget for kort?, spurte en far.

– Den er alltid for kort, svarte Kvalvik.

Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, avsluttet møtet med å si at de tar problemene på alvor og at hun forstår at foreldrene er fortvilet.

– Vi tar dette på største alvor. Vi arbeider for å få bygget trygt og vi bruker de midlene vi må. Jeg skulle ønske at vi aldri hadde stått her. Jeg har full forståelse for det følelsesregisteret dere sitter på- Vi er ikke ferdige vi har alt på plass, sa hun.

Av

Cathrine Holden

cathrine.holden@sydvesten.no

Nye Varden skole

Varden skole er en barneskole for 350 elever.

Nye Varden skole er samlet i ett bygg. Tre av de gamle byggene er revet og erstattet av nybygg. Dette er knyttet sammen med den tidligere hovedbygningen, som er totalt rehabilitert. Hovedbygningen er bevart av hensyn til det tidligere skoleanleggets høye antikvariske verneverdi. Nye Varden skole har et bruttoareal på 6177 m². Varden skole er et lavenergibygg, som får varme både fra solceller og fra fjellet i grunnen under skolen.

Både før og under byggingen av den nye skolen har elever og lærere i perioder holdt til i ulike erstatningslokaler. Deler av Seljedalen skole, Sælen oppveksttun, Framohallen og en paviljong på skolens område har blitt brukt. Fra skolestart 2015 har hele skolen vært i erstatningsskole i Lynghaugparken.

Før rehabiliteringen har skolen hatt store utfordringer med inneklimaet som følge av mugg og råte.

(Kilde: Bergen kommune)