Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Ingen prisøkning på månedskort for barn og ungdom. (Arkivfoto: Sydvesten / Tonje Geithus)

Kollektivtakster

Vil droppe prisøkning for barn og unge

Flertallet i fylkeskommunen går inn for å fryse takstene på kollektivtakstene for barn og unge.

Fylkesrådmannens forslag om øke prisene på månedskort for barn og unge blir stoppet. Det kom frem etter at flertallet i fylkesutvalget onsdag forrige uke la frem sin innstilling til fylkesbudsjettet for 2018.

Stopper prisøkning på elleve prosent

I forslaget fra Ap, Sp, KrF og Sp legger de opp til at ungdomskortet blir videreført som i dag for aldersgruppen 16 til 20 år og at prisen blir uendret på 365 kroner.

De ønsker også at det blir takstfrys på periodekort for barn. Kostnaden på disse tiltakene er budsjettert til 12,4 millioner kroner.

– Fylkeskommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Jeg er glad for at vi likevel har funnet midler til kollektivtransport og til å gjøre det attraktivt for ungdommen, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i en pressemelding.

I fylkesrådmann Rune Haugsdals forslag til budsjett - som ble lagt frem i september- var det lagt opp til en prisøkning på nesten elleve prosent på periodekort for barn og unge.

– For 2018 er det foreslått ikke å justere opp minstepris for enkeltbillett, mens for periodebillettene som de senere årene har hatt en mer moderat prosentvis prisutvikling innebærer forslaget 3,5 prosents økning på alle periodebilletter. Barnebilletten er regulert slik at den nå koster akkurat 50 prosent av en voksenbillett, i tråd med nasjonale krav. Prisen på ungdomsbillett følger barnebilletten, sa Hanne Alver Krum, leder i salgs- og markedsavdelingen i Skyss til Sydvesten i september om den den planlagte prisøkningen.

Mer til trygg skolevei og kollektivtrafikk

Denne prisøkningen ser det nå likevel ut til at det ikke blir noe av, ifølge innstillingen fra flertallspartiene.

Flertallspartiene vil også bevilge 20 millioner kroner mer til trygg skolevei og punktutbedring, i tillegg til 24 millioner kroner til kollektivtrafikken.

Også opplæring, kultur og regional utvikling har fått mer enn det opprinnelig var lagt opp til i forslaget til fylkesrådmannen, mens det er foreslått et kutt på 20 millioner kroner i administrasjonen.

– Det er kjedelig, men nødvendig å betale ned på gjelden for å styrke økonomien i fylkeskommunen. Vi har likevel klart å prioritere kollektivtilbudene og de unge, sier Hestetun.

Fylkestinget skal vedta budsjettet i et møte 12.-13. desember.

Høyre og Frp har lagt frem sine egne forslag til budsjett, mens Venstre og Miljøpartiet de Grønne har varslet at de skal legge frem egne budsjettforslag på fylkestinget i desember.

Av

Cathrine Holden

cathrine.holden@sydvesten.no

Relaterte saker