Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Problemene som nå har oppstått er i A-bygget. Det eneste bygget der ytterveggene ble beholdt. (Arkivfoto: Kim Bøyum).  

Har funnet muggsopp på nye Varden skole

En rapport fra Cytox viser at det er dannet muggsopp i krypkjelleren på Varden skole.

På oppdrag fra kommunen  har Cytox laget en  rapport om inneklimaet i A-bygget på Varden skole. Rapporten ble bestilt etter at ansatte på skolen meldte om inneklimarelaterte plager. 

– Jeg er glad for at rapporten er kommet. Den kan trolig gi svar på plagene som noen av de ansatte har hatt. For oss er det viktig at skolen følges opp helt til alt er utbedret. Det er også viktig at informasjonen om dette går rett ut til ansatte og foreldre, straks den foreligger, sier rektor Bjørg Wangen på Bergen kommune sine nettsider. 

Ifølge kommunen blir ansatte informert om innholdet i rapporten i et eget møte. Skolen skal nå gå grundig gjennom rapporten sammen med kommunen sentralt.

– For elevene og flertallet av lærerne, men unntak av dem som er spesielt sensitive, er det ingen spesiell helserisiko. Ingen skal oppholde seg i kjelleretasjen til vanlig og bør unngå å gå ned dit. Det står også klart i rapporten. Det er ikke grunnlag for å stenge av noen rom. Men dørene ned til kjelleren bør holdes lukket, sier assisterende kommuneoverlege Arve Bang i Etat for helsetjenester.  

Ifølge Cytox-rapporten har de påvist at det går luft fra fuktige og muggsoppinfiserte rom til rom som er i bruk for skolens ansatte i underetasjen. Konsentrasjonen av muggsopp i luften som går videre fra krypkjelleren er ikke helseskadelig.

Arnestedet for muggsoppen er krypkjeller og et dreneringsrør.  

Rapporten skisserer blant annet følgende tiltak:

  • Sikre A-blokken mot fuktinntregning
  • Gjøre dreneringsrøret og krypkjeller under rom U06 tilstrekkelig lufttett
  • Rense røret og krypkjeller for alt organisk materiale

Ifølge Bergen kommune har Eetat for utbygging i Bergen kommune allerede utført noen tiltak. 

 Alt organisk materiale i krypkjelleren skal være fjernet. Vi er i gang med å få en plan for hvordan vi skal komplett tette mellom krypkjelleren og underetasjen. Dessuten kommer vi til å følge opp de andre byggtekniske merknadene som Cytox kommer med i bygget, sier direktør Jarle Kvalvik i Etat for utbygging.

 

(Kilde: Bergen kommune) 

Nye Varden skole

Varden skole er en barneskole for 350 elever.

Nye Varden skole er samlet i ett bygg. Tre av de gamle byggene er revet og erstatt av nybygg. Dette er knyttet sammen med den tidligere hovedbygningen, som er totalt rehabilitert. Hovedbygningen er bevart av hensyn til det tidligere skoleanleggets høye antikvariske verneverdi. Nye Varden skole har et bruttoareal på 6177 m². Varden skole er et lavenergibygg, som får varme både fra solceller og fra fjellet i grunnen under skolen.

Både før og under byggingen av den nye skolen har elever og lærere i perioder holdt til i ulike erstatningslokaler. Deler av Seljedalen skole, Sælen oppveksttun, Framohallen og en paviljong på skolens område har blitt brukt. Fra skolestart 2015 har hele skolen vært i erstatningsskole i Lynghaugparken.

(Kilde: Bergen kommune)