Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Ann-Kristin Nordal-Seljestokken er i gang med arbeidet med å få på plass en frivilligsentral i Fyllingsdalen. (Foto: Bergen kommune)

Fyllingsdalen får endelig frivilligsentral

Bergen kommune jobber med å få på plass en frivilligsentral i Fyllingsdalen i løpet av 2018. Nå ønsker kommunen innspill til lokalisering.

Hjemmesykepleien i Fyllingsdalen drev i mange år et kontor som organiserte frivillig arbeid i Fyllingsdalen. Tjenesten «Frivillige tjenester i Fyllingsdalen» var kjent for å organisere frivillige som ville hjelpe eldre i «dalen» i hverdagen. Ordningen ble lagt ned i 2012 og etter dette har det ikke vært noen sentral til å formidle frivillighet i Fyllingsdalen.

Samtlige bydeler i Bergen kommune har i dag minst en frivilligsentral, med unntak av nettopp Fyllingsdalen. Det vil byrådet nå rette på. I følge byrådets budsjettforslag for 2018 er Byrådsavdeling for klima, kultur og næring nå i gang med en prosess for å få på plass en frivillighetssentral i Fyllingsdalen i løpet av 2018. Det er også satt av midler til å ansette en daglig leder i løpet av neste år.

 

Hva er en frivilligsentral?

Frivilligsentralene er kort sagt møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp, og andre ønsker å hjelpe. Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Forskjellen på kommunale og ikke-kommunale frivilligsentraler er at de kommunale sentralene ligger administrativt under Bergen kommune og får midler direkte over kommunebudsjettet, mens de private sentralene søker kommunen om tilskudd hvert år og kan være organisert på litt ulike måter. Bergen kommune driver tre frivilligsentraler, som er organisert under de lokale kulturkontorene. Det gjør at en del av den frivillige innsatsen kan rettes mot kulturaktiviteter og -arrangementer.

 

Ønsker innspill til lokalisering

Ann-Kristin Nordal-Seljestokken er fagkonsulent ved Fagavdeling for kunst og kulturutvikling i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring i Bergen kommune. Hun jobber med å få på plass en frivilligsentral i Fyllingsdalen.

– Kan du fortelle litt om prosessen dere er i gang med?

– I første omgang jobber byrådsavdelingen med å finne ut hvor en ny frivilligsentral i Fyllingsdalen skal etableres. Vi ser spesielt på områder der det allerede finnes god kulturell aktivitet, og hvor en ny frivilligsentral kan bygge videre på det som allerede finnes. Bergen kommune legger vekt på at frivilligsentralene skal være åpne og inkluderende møteplasser for enkeltmennesker, lag og organisasjoner i nærmiljøet.

– Har dere gjort dere noen tanker om hvor en slik sentral skal lokaliseres?

– Vi ser på ulike muligheter og er åpne for innspill fra innbyggerne i Fyllingsdalen, sier Nordal-Seljestokken.

Alle kan være frivillige

Hun forteller at felles for alle frivilligsentralene er at de samarbeider tett med det lokale kulturlivet, lag og foreninger. En del av styrken til frivilligsentralene ligger i den lokale forankringen, og det kan derfor være noe forskjell på målgrupper og aktivitet i de ulike sentralene.

– Alle som ønsker å være med på å skape et levende lokalmiljø, har noe de ønsker å bidra med eller noe de brenner for, kan ta kontakt med frivilligsentralen i sin bydel for å få hjelp til kontaktnettverk, oppstart eller veiledning, oppfordrer Nordal-Seljestokken.

 

Nedlagt ordning savnet

Gunn Irene Kaaje Djupvik er soneleder i hjemmesykepleien i Fyllingsdalen. Hun er glad for at det nå skal opprettes en frivilligsentral i Fyllingsdalen.

– Vi synes det er kjempefint at det nå kommer en frivilligsentral i Fyllingsdalen og ønsker den velkommen.

Hun forteller at den tidligere ordningen med «Frivillige tjenester i Fyllingsdalen» ble lagt ned da Kulturkontoret for Fyllingsdalen og Laksevåg ble opprettet, og kommunens formidling av frivillighet ble overført til kulturkontorene. «Frivillige tjenester i Fyllingsdalen» ble drevet av to pensjonister, og jobbet mest med å følge folk til sykehus.

– Om det var noen som trengte hjelp, formidlet vi kontakt med de to pensjonistene og deres hjelpere. Ordningen fungerte veldig bra. Ordningen ble savnet da den ble lagt ned i 2012. Det er ikke lenge siden vi sist fikk en forespørsel om ordningen, sier Djupvik.

Ser behovet for frivilligsentral


Djupvik ser i sin arbeidshverdag at der er behov for en frivilligsentral i Fyllingsdalen. Folk har behov for alt fra praktisk hjelp i hus og hage, handlehjelp, følge til lege og sykehus, til tilbud om sosiale møteplasser og noen å snakke med.

– Det er mange som har lite sosialt nettverk. Barn og annen familie har kanskje flyttet til andre deler av landet. Andre vegrer seg for å spørre barn og barnebarn fordi de er så travle. Det er også viktig å være klar over at det er store sosiale forskjeller i bydelen vår. Noen har ressurser til å kjøpe tjenester, andre ikke, avslutter Djupvik.

 

Fakta