Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Daglig leder i Angarde,  Bente Haugsdal,  Camilla van Deurs fra Gehl, markedssjef i Angarde, Anja Schmidt og Morten Fredriksen viser frem planene for nye Spelhaugen. (Foto: Cathrine Holden)

  • Camilla van Deurs og Morten Fredriksen peker på plassen hvor bybanestoppet på Spelhaugen er planlagt.

  • Det gule multihuset er et naturlig blikkfang ved bybanestoppet.  (Foto: Gehl) 

  • Slik kan det komme til å se ut. (Foto: Gehl)

Her er planene for nye Spelhaugen

Eiendomsutvikleren Angarde ønsker sammen med det anerkjente arkitektfirmaet Gehl å gjøre Spelhaugen om til en levende og grønn bydel med et multihus og boliger til 4500 personer. 

Sentralt i planene er det kommende bybanestoppet på Spelhaugen. 

– Bybanestoppet er et godt utgangspunkt for å lage byfortetning og vi ønsker å legge til rette for at Spelhaugen skal bli en attraktivt destinasjon. Både for de som joOversikt over området (Foto: Gehl)bber  her og de som bor her, sier partner i Gehl, Camilla van Deurs. 

– Et unikt prosjekt

Hun står på taket på det gamle vegvesenbygget på Spelhaugen og speider utover området hun har laget nye og spennende planer for.   Det er styreleder og hovedeier i Angarde, Morten Fredriksen, som har engasjert det danske firmaet  til å jobbe med utviklingsprosjektet. 

– Jeg jobbet med en dansk arkitekt som fortalte meg mye om Jan Gehls  «Livet mellom husene». Jeg er fascinert av livet på gateplan og ønsket å ha med meg Gehl på laget, sier Fredriksen. 

– Jeg synes det var et spennende og unikt prosjekt. Det at en tidligere bilforhandler ønsker å skape en bærekraftig bydel med kollektiv trafikk i sentrum synes jeg er spennende. I tillegg er det unikt med at det bare er en eier å forholde seg til på hele området, slik at man kan skape en sammenheng og planlegge mer intelligent og sjenerøst. Vi ønsker å bygge lavt og tett, slik at man får lett tilkomst til den fantastiske naturen her, sier van Deurs. 

Det planlagte multihuset skal bli et levende bygg der det legges opp til variert bruk og ulike aktiviteter for alle. 

Det legges også opp til gode uterom med liv på gateplan.

– Vi ønsker at folk skal kunne tre rett ut av huset og inn i naturen eller på en kafè, sier van Deurs. 

Skjær i sjøen

Det finnes likevel noen skjær i sjøen med tanke på å få realisert visjonen om den grønne bydelen. Bergen kommunes planer for endestoppet på Spelhaugen inkluderer et bybanedepot som er 130 meter langt og åtte meter høyt.

Angarde AS har levert utredning til Bergen kommune og håper å få flyttet Bybanens depot inn i fjellet på Spelhaugen.

– Vi har fått dokumentert at det både er billigere å bygge og drifte et depot inne i fjellet. Dessuten skal jo vognene -  ifølge kommunens planer -  snu inne i tunnelen uansett.  Vi planlegger også et fjernvarmeanlegg  fjellet, som skal ligge sammen med vognhallen, parkering og bossug, sier Morten Fredriksen.

Av

Cathrine Holden

cathrine.holden@sydvesten.no

Planene for nye Spelhaugen

  •  En bærekraftig og levende bydel med kontinuerlig aktivitet gjennom døgnet i form av boliger, arbeidsplasser, handel og opplevelser. Sympatiske fasader, gode uterom med liv på gateplan og vennlig bomiljø. Kunst og utsmykking.
  • 2240 boliger til 4.480 personer. 65 000 m2 til næring, handel, barnehager og kultur.
  • Universell adgang til tur- og rekreasjonsområder. Deling, resirkulering, gjenbruk og kildesortering. Bil- og sykkeldelering. Felles møtelokaler, kantine, restaurant mm. Parkering og fellesanlegg skjult i fjell.
  • Bybanens foreløpige endestopp – en destinasjon. Planlagt multihus med kombinert bruk og aktiviteter, et levende bygg ved bybanestoppet.
  • Med støtte fra Enova utredes lokalproduksjon av Co2-nøytral oppvarming og elektrisitet.

(Kilde:  Angarde.no)

 

Relaterte saker