Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Hans Henrik Tøsdal, Ida Hjertholm,  Tove Fjell og Charlotte Johannesen i arbeidsgruppen til Nygårdsviken Vel er glade for at arbeidet med å gjøre Lyreneset til et attraktivt friluftsområde er satt i gang. (Foto: Cathrine Holden)

Jubler for 6,1 millioner til Lyreneset

Nygårdsviken velforening jubler for avgjørelsen om å øke bevilgningene og fremskynde arbeidet med å gjøre Lyreneset til et attraktivt friluftsområde.

I Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan  for 2018 til 2021 er det satt av 6,1 millioner kroner til å gjøre friluftsområdet på Lyreneset på Laksevåg mer tilgjengelig for folk.  Det er en stor mangel på tilgjengelige friluftsområder ved sjøen på Laksevåg.

– En perle

I budsjettet blir det lagt opp til at det i 2018 skal bygges turveier og turstier på området, samt  at det skal tilrettelegges for tilkomst til sjøen. Det skal også bygges sykkelparkering, samt handikapparkering og benker på det 28 mål store friluftsområdet .

– Jeg er så glad for at vi har klart å finne penger til Lyreneset! Det skal lages bedre tilkomst og flere gangveier, slik at alle skal kunne bevege seg i det bratte terrenget, plantene skal tas vare på og det skal bli tilkomst til havet. Lyreneset er en perle, og den skal skinne blankere i fremtiden, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap) til Sydvesten. 

Dette er musikk i ørene på arbeidsgruppen i Nygårdsviken Vel.

– Dette er veldig bra. Vi har lyst til å rose Bergen kommune for å komme i gang med planene, sier Charlotte Johannesen i arbeidsgruppen til Sydvesten.

Lyreneset var i intensiv bruk som forsvarsanlegg under andre verdenskrig, og hele området er å regne som et krigsminne. I budsjettet står det at området skal tilrettelegges universelt så langt det seg gjøre uten å komme i konflikt med verneverdiene og stedets egenart.

–  De på Sjøkrigsskolen kaller dette området for Narnia . Og skolene og barnehagene i området har utedag her en dag i uken. Så det er ikke tvil om at det er flott og unikt sted, sier Johannesen.

Prioriterer parker og friområder

Mellom Puddefjordsbroen og Kvarven er det kun to områder igjen hvor folk flest har tilgang til rekreasjonsområder ved sjøen. Det ene området er Kirkebukten og det andre området er Lyreneset.

– For å få ned utslippene fra unødvendig transport, må vi bo tettere. Og boligprisene må ned, slik at de unge kan få et sted å bo. Derfor er kommunen opptatt av fortetting og en strategisk boligpolitikk.  Dersom fortettingen skal lykkes, må vi ha høy livskvalitet og fine fellesområder, grønne lunger og trivsel for barn og unge, for gamle, for alle befolkningsgrupper som trenger friareal. Jeg vil ha fortetting med kvalitet i Bergen, og da er parkene og friområdene våre så viktige. I 2018-budsjettet prioriterer Byrådspartiene investeringer i parker og friarealer tyngre enn på mange år. For første gang skal Bergen kommune rense og åpne opp et helt elveløp når vi nå etablerer Møllendal elvepark, og listen av andre grøntområder som får oppmerksomhet er lang. Lynghaugparken, utvidelsen av Løvstien helt til Langeskogen og Lyreneset er bare tre eksempler i dette budsjettet, sier Tryti videre. 

Selv om beboerne i Nygårdsviken jubler for avgjørelsen, er det fortsatt en del ubesvarte spørsmål i forbindelse med området.  Tilretteleggingen av Lyreneset som friområde er i konflikt med W. Giertsens planer om etablering av et nytt næringsbygg på Nygårdsviken

–  Hvordan påvirker dette reguleringsplanen til Nygårdsviken? Å komme i gang med arbeidet er forhåpentligvis en måte å verne området på, sier Ida Hjertholm.

Byråden vil imidlertid ikke si noe om dette.

– Det er for tidlig å kommentere næringsarealene om Nygårdsviken og Simonsviken nå, svaret kommer når jeg legger frem reguleringsplanene til behandling i Bystyret, sier Tryti. 

– Har nok industri her

Hjertholm og resten av arbeidsgruppen i Nygårdsviken Vel  har lenge prøvd å hindre økt trafikk gjennom den smale veien ned til W. Giertens anlegg.  Beboerne i Nygårdsviken er allerede i dag tungt belastet med trailertrafikk og støy fra godshavnen i viken.  

– Bydelen Laksevåg har allerede tatt mye av belastningen for industrien i byen. Vi har nok industri her, sier medlemmene av arbeidsgruppen. 

De peker på at fagetaten i kommunen allerede har avvist planprosessen i Nygårdsviken  med henvisning til den dårlige veikapasiteten og nabolaget.  Utvidelsen av næringsområdet  vil også komme i konflikt med oppgraderingen av Lyreneset, både på grunn av tap av utsikt og bølger fra økt skipstrafikk.

Av

Cathrine Holden

cathrine.holden@sydvesten.no

Relaterte saker