Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • – Ny teknologi gjør det lettere å omgå loven, sier Nils Øvstedal om sosiale medier og piratkjøring. (Foto: Trygve Hellestræ)

Fortviler over pirattaxi på sosiale medier:

– De driver i realiteten en taxisentral

– Jeg ser helt klart drosjenæringens synspunkt, men vi må først prioritere det som går direkte utover folks liv og helse, sier Tore Salvesen i politiet.

– Piratkjøringen er blitt mye mer omfattende enn den var tidligere. Nå tar en bare frem mobiltelefonen, og skriver hvor en skal kjøres fra og til, og så får en et tilbud der, sier Nils Øvstedal. 

Nils Øvstedal er nestleder i Norges Taxiforbund sin avdeling i Bergen. Han har vært taxisjåfør i over 25 år og har sett hvordan bruken av pirattaxi har endret seg.  

–  I dag foregår koplingen på sosiale medier. I gamle dager var det først og fremst piratkjøring under toppene i helgene. Nå ser vi at piratkjøringen via sosiale medier ikke lenger er en ren helgeting. Privatkundene våre forsvinner stadig, også på dagtid og i ukedagene, sier Øvstedal til Sydvesten.

Nye medier

Inntoget av sosiale medier, og bruken av Facebook-grupper for å bestille pirattaxi, er et økende problem og Øvstedal er bekymret for drosjenæringens fremtid.

– Det illegale markedet får operere mer og mer fritt. Denne type ny teknologi gjør det lettere å omgå lovverket. Det drives nå uoffisielle taxisentraler der den kriminelle virksomheten blir organisert. Noen grupper på Facebook har til og med skrevet egne retningslinjer for hvordan kundeservicen skal være. Når piratene begynner å lage regler, er det noe som er galt, mener Øvstedal.

Lovverket

Det er yrkestransportloven som regulerer persontransport i Norge, og den sier at en må ha løyve for å drive persontransport mot vederlag.

– Vi har et lovverk som skal stoppe Facebook-gruppene, med det kreves jo at en følger opp lovverket, sier Øvstedal.

– Jeg ser helt klart drosjenæringens synspunkt, og den går glipp av store summer. Men i en hverdag der politiet må prioritere, så prioriterer vi det som går direkte utover folks liv og helse, sier Tore Salvesen, stasjonssjef ved Bergen vest politistasjon. – Sosiale medier blir brukt i stor utstrekning for kjøp og salg av pirattaxi, sier Tore Salvesen, ved politiet.

– Men samtidig vet vi at dette ikke kan være et lovtomt rom. Politiet slår ned på de tilfellene vi får tips om, og i perioder retter vi vår oppmerksomhet mot dette, spesielt i sentrum og i helgene, sier Salvesen.

Stasjonssjefen trekker også frem en krevende bevisbyrde for politiet med å dokumentere at ulovlig piratkjøring faktisk har funnet sted. Når selve transaksjonen er gjort på en mobil eller i en chat-funksjon, er det vanskelig og tidkrevende å bevise det som et straffbart forhold.

– Bevisbyrden er derfor svært utfordrende for politiet, og vi må sette tæring etter næring. Skal vi bruke så mye arbeidskraft på et forhold som gir bøter, eller skal vi prioritere det på andre forhold?, spør Salvesen.

Mange Facebook-grupper, både åpne og lukkete, formidler forskjellige former for `kompiskjøring`. Flere av gruppene publiserer også at det nettopp ikke skal foregå kjøp og salg for penger i deres grupper. Mørketallene for hvor ofte persontransport kjøpes og selges i disse gruppene, er trolig høye.

– Vi vet at dette skjer på sosiale medier og politiets bilde stemmer med det som drosjenæringen beskriver. Og det er ikke lovlig å formidle kriminell aktivitet på denne måten, sier Salvesen.

– Jeg synes det er meget betenkelig at et stort, sosialt medium som Facebook stiller sin digitale plattform tilgjengelig for ulovlig aktivitet, sier Øvstedal.

Facebook

Sydvesten har kontaktet Facebook for intervju og kommentarer til denne saken. I en e-post fra Facebook sitt norske PR-byrå, skriver de: «Varer, produkter eller tjenester som selges på Facebook, må følge standardene i tillegg til retningslinjene for handel. Både kjøpere og selgere er ansvarlige for tingene som selges i en kjøps- og salgsgruppe på Facebook,» og henviser videre til retningslinjer, betingelser og standarder publisert på deres nettsider.

Fremtiden

– Volumet av privatkjøring for drosjenæringen har gått kraftig ned, og de beste årene ligger bak oss. Det er ikke meningen at vi skal konkurrere med ulovlig persontransport og svart arbeid. Men vi er god på det vi driver med og det skal vi være i fremtiden også. Men uten like konkurransevilkår blir det tøft, sier Øvstedal.

 

Av

Trygve Hellestræ

trygve@sydvesten.no