Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte samfunnsfagklassen ved Olsvikåsen vgs, forrige uke. (Foto: Mette L. Skulstad).

– Norge er et lite land med stor makt

Anniken Huitfeldt (Ap), til vanlig er hun leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. En dag i forrige uke tok hun noen timer fri fra den travle jobben, og var vikarlærer på Olsvikåsen videregående skole.

– Jeg tror egentlig at jeg er født lærer, for jeg elsker å være på skoler, smiler  Huitfeldt på vei inn til samfunnsfagtime for elevene i førsteklasse på Olsvikåsen vgs.

 

Norge i en urolig verden

Det var et spennende og interessant tema som stod på timeplanen: «Norsk utenrikspolitikk i en urolig verden».

– Vi lever i en urolig verden, i en verden hvor Norge er et lite land. Men selv om vi er et veldig lite land, har vi ganske stor makt, forteller Huitfeldt.

Eksemplene på hvordan lille Norge har spilt en viktig rolle i konflikter ute i verden, er mange. Huitfeldt trakk frem slutten på den mer enn 50 år lange borgerkrigen i Colombia som ett eksempel. Mer enn 220 000 mennesker ble drept i krigen, og seks millioner mennesker ble drevet på flukt. Konflikten stod i første rekke mellom den colombianske staten og den venstreorienterte geriljagruppen FARC.

– Vi sa at nå må vi snakke med geriljaen. Andre land sa nei, det ville de ikke være med på. Men vi fikk til en avtale om at regjeringen i Colombia og geriljaen skulle snakke sammen, forteller Huitfeldt.

Det skulle vise seg å bli et viktig skritt i retning mot fred i det krigsherjede landet, som førte til en fredsavtale mellom FARC-geriljaen og regjeringen ble forhandlet frem, med Norge og Cuba som tilretteleggere. Avtalen ble undertegnet i november 2016.

 

– Vi er ikke breiale

Som leder i Utenriks- og forsvarskomiteen hadde Anniken Huitfeldt (Ap) mange interessante og spennende internasjonale saker å fortelle om. Men da hun åpnet for spørsmål fra elevene, skulle det vise seg at selv om de er interessert i, og opptatt av de store internasjonale sakene, er de like mye opptatt av sin egen nære hverdag.

Første spørsmål fra elevene var hva Huitfeldt mener om den nye fraværsgrensen.

– Jeg mener at den fungerer, men den er for rigid, svarer Huitfeldt.

En av elevene hadde bitt seg merke i at lederen i Utenriks- og forsvarskomiteen mener lille Norge har stor makt og påvirkningskraft ute i verden.

– Hvordan påvirker Norge andre land i miljøspørsmål? undret Håkon Hellebust (16).

– Vi gjør mye bra. Som for eksempel at vi bidrar økonomisk til at det kan plantes mer skog i andre land. Nedkuttingen av skog er farlig for miljøet, svarer Huitfeldt.

På spørsmål fra elevene om hvorfor Norge blir lyttet til ute i verden, hadde Huitfeldt klart svar.

– Norge blir hørt i verden fordi vi ikke er breiale. Vi er ydmyke og får folk til å snakke sammen, svarer Huitfeldt.

– Det var veldig kjekt å få et innblikk i hva hun tenker om å påvirke andre land når det gjelder miljøet, men jeg synes ikke at vi påvirker andre land godt nok, var dommen fra Håkon.

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no