Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Bønesskogen er en av veiene som har blitt forkjørsregulert i 2017. Beboere mener farten har økt merkbart langs skoleveien. (Arkivfoto: Thomas Owren)

Høyreregelen utraderes fra dalen

I løpet av sommeren har flere fylkesveier blitt forkjørsveier. Omleggingen fra høyreregel til forkjørsvei har skapt reaksjoner på Bønes.

Beboere har uttrykt frykt for at farten vil gå opp langs skoleveien til Bønes skole, og foreldreutvalget ved skolen mener omleggingen skaper en opphopning av biler utenfor skolen i morgenrushet. Statens vegvesen forklarer at høyreregel på fylkesveier hører fortiden til.

– Høyreregel er gammeldags. Norge er snart det eneste landet i Europa som fremdeles bruker høyreregel, sier overingeniør Svein Ingvar Holmedal i Statens vegvesen.

Han sier at omleggingen i sentrumsområder i Bergen startet i fjor, og kommer til å fortsette utover i 2017 og 2018.

– Rett og slett kaos

FAU ved Bønes skole mener at omleggingen skaper problemer for trafikkflyten ved skolen når barn skal avleveres og beboere skal på jobb om morgenen. De hevder det oppstår et kaos når folk skal inn og ut av snusløyfen utenfor skolen.

«Biler som skal avlevere barn kommer seg ikke ut av avstigningslommen, med følgeeffekt kommer ikke flere biler seg ut av fv. 287 og inn i avstigningslommen. Det er rett og slett kaotisk.» skriver FAU i et brev til vegvesenet. Foreldreutvalget understreker at dette er et kryss hvor mange barn kommer gående og syklende, og krysser to gangfelt samt veien Bønesberget, som ikke har gangfelt.

FAU-leder Knut Olsen sier til Sydvesten at farten har økt merkbart langs fylkesveien Bønesskogen, som er skoleveien til mange barn.

– Jeg sykler selv langs veien om morgenen, og ser helt klart at fartsnivået er høyere enn før. Vi i foreldreutvalget får mange reaksjoner fra bekymrede foreldre. Vi skulle gjerne sett at det ble utført flere fartsdempende tiltak, nå som folk kan ture på uten å bekymre seg for vikeplikt fra høyre, sier Olsen.

Han trekker frem fartshumpen ved kirken som et fartsdempende tiltak som har behov for en ny gjennomgang.

– Den er flat som en pannekake og har ingen funksjon, mener han.

Marginal økning

Sydvesten har også fått meldinger fra andre beboere i Fyllingsdalen som er bekymret for fartsnivået når veier blir forkjørsregulerte. Holmedal sier at vegvesenets egne data tilsier at fartsnivået kan øke når veier legges om fra høyreregel til forkjørsvei, men at økningen generelt sett er marginal.

– Vi kan ikke si at den er null, men det er ikke snakk om dramatiske økninger.

Vegvesenet melder videre at deres undersøkelser tyder på at forkjørsregulering reduserer det totale tallet på ulykker, og særlig fotgjengerulykker.

Vegvesenet har sagt seg villige til å bli med FAU ved Bønes skole på befaring når skolen starter opp igjen etter ferien.

– Jeg har ikke noe fasitsvar på hva som bør gjøres i krysset ved skolen, og det er vel ikke sannsynlig at vi får tilbake høyreregelen. Men jeg håper at fagfolk ser en løsning, sier FAU-leder Olsen.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Her skal det bli forkjørsvei i løpet av 2017

Fyllingsdalen

fv. 284 C. J. Hambros vei

fv. 285 Sælen - Bønes

fv. 286 Løvstakken - Helgeplasset

fv. 287 Øvre Kråkenes

 

Laksevåg:

fv. 192 Nygård-Gravdal

fv. 193 Loddefjord-Kjøkkelvik-Brøstadneset

fv. 194 Loddefjord-Olsvik via Leirvikåsen