Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Anleggsgartnerlærling Renate Ådland og Akasia er i full sving med å legge til rette for 300 nye urnegraver og en navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass. (Foto: Thomas Owren)

Navnet minnelund til Fyllingsdalen

Gravplassmyndighetene i Bergen holder for tiden på med å utvide med 300 urnegraver som skal stå ferdig til sommeren. I løpet av året kommer også en navnet minnelund på gravplassen.

En navnet minnelund innebærer at man ikke har et eget minnesmerke for hver individuelle grav, men består i stedet av et felt med et felles minnesmerke. På minnesmerket har folk anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. Gravplassforvaltningen sørger for beplantning og vedlikehold, mens etterlatte har anledning til å sette fra seg blomster og lys.

– Det er et tilbud som har blitt veldig etterspurt i Bergen, også i Fyllingsdalen, sier gravplassjef Inghild Hareide Hansen i Bergen kirkelige fellesråd.

Trenger mer plass

Hun forteller at navnet minnelund lenge har vært et utbredt tilbud i Norden. I Bergen fikk Åsane gravplass en navnet minnelund i sommer, og en tilsvarende på Fana ble åpnet i februar. I løpet av 2017 skal den komme på plass i Fyllingsdalen.

– Det er mange grunner til at folk velger denne løsningen. Det er et tilbud til folk som ikke er så opptatt av bed og beplantning, eller til folk som ikke har anledning til å besøke graven så ofte. Det er også et godt økonomisk tilbud, sier Hareide Hansen, som sier at en plass ved navnet minnelund i Bergen koster cirka 3000 kroner totalt.

Fyllingsdalen gravplass er for tiden under utvidelse. Juni 2017 skal et felt med plass til 300 nye urnegraver stå ferdig, mens navnet minnelund kommer i løpet av året. Det skal også komme et mindre felt med plass til anonyme graver.

Hareide Hansen opplyser videre at Fyllingsdalen gravplass står først på listen over gravplasser som har behov for en større utvidelse.

– Det har vært en økning i dødsfall i Fyllingsdalen, og vi trenger plass ganske raskt, sier hun.

Hun anslår at utvidelsen vil skje frem mot 2020.

Hjortesesong

Nå på vårparten pleier hjorten å bevege seg inn på gravplassene rundt Løvstakken og forsyne seg av blomster. Gravplassjefen sier at BKF får mange henvendelser, og at en del tror det dreier seg om hærverk.

– Hjorten er der gjerne i de tidlige morgentimer eller sent på kvelden, og folk ser bare resultatene etterpå. Det er leit for folk å se at bedene ved gravene blir ødelagte. Samtidig er det mange som synes at natur og dyreliv er en del av Bergen, sier Hareide Hansen.

Hjort på gravplassen er et typisk vårfenomen, som henger sammen med dyrets tilgang på mat ellers i naturen. Gravplassmyndighetene i Bergen ser at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred.

– Vi har ikke forskningsbelegg for å si hva hjorten foretrekker, men vi gjør oss noen erfaringer. Krysantemum er en blomst som ofte nevnes. Den tar ikke hjorten, sier Hareide Hansen.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no