Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Leder Ingrid Nergaard Fjeldstad i Fyllingsdalen Venstre ønsker å rydde plass til studentboliger på Spelhaugen. Hun får støtte av grunneier Angarde, som gjerne ser at det legges opp til en variert befolkning i området. (Foto: Thomas Owren

Vil ha studenter på Spelhaugen

– Med 5-6000 nye beboere på Spelhaugen, bør det være plass til noen hundre studentboliger, mener Fyllingsdalen Venstre.

Leder i Fyllingsdalen Venstre, Ingrid Nergaard Fjeldstad, påpeker at Bergen har et underskudd på studentboliger, og tror at Bybanen kommer til å gjøre Fyllingsdalen til et attraktivt bosted også for sentrumskjære studenter.

– Det er mye som taler for at det bør legges opp til studentboliger på Spelhaugen. Med gode kollektivløsninger som gir kort vei til sentrum og til lokale tilbud egner Fyllingsdalen seg godt for studenttilværelsen, mener Nergaard Fjeldstad.

Sørge for mangfold

Utspillet har blitt vedtatt av Venstres bystyregruppe, og kommer i forbindelse med planleggingen av nye Fyllingsdalen, som innebærer Bybane og storstilt fortetting på Spelhaugen. Målet er å finne plass til 10 000 nye fyllingsdøler totalt. Nergaard Fjeldstad påpeker at Fyllingsdalen har kort vei til universitetsområdet på Høyden med gode kollektivforbindelser.

– Busslinjen gjennom Løvstakktunnelen gjør at universitetsområdet bare er ti minutter unna, og det samme er Høgskolen på Kronstad med den nye bybanetraseen, sier hun.

Hun tror det er viktig at det legges opp til et demografisk mangfold når området nå skal planlegges på en helhetlig måte.

– Det er klart at eiendommene ved bybanestoppene kommer til å bli attraktive, men også her bør vi tenke mangfold. Det vil være positivt for hele området, sier hun, og legger til at studenter som ikke er avhengige av bil vil bidra til å legge til rette for en befolkningsvekst som ikke automatisk fører til tilsvarende trafikkvekst.

Ikke tindrende klart

Daglig leder i Angarde, Bente Haugsdal, sier at hun gjerne ser at det gjøres plass for studenter på Spelhaugen. Angarde er den største grunneieren i området som skal omreguleres.

– Vi har tenkt i samme bane som Venstre, sier hun.

– Vi har en visjon om en blandet bebyggelse for å skape det gode liv, og studentboliger er absolutt en av variantene vi ønsker velkommen. Ti minutter med Bybanen til Høgskolen legger til rette for en god plassering av studentboliger, mener hun.

Administrerende direktør i Studentsamskibnaden i Bergen (SiB), Per Kristian Knutsen, sier derimot at han ikke tar det for gitt at Fyllingsdalen kommer til å bli attraktivt for studenter, selv om Bybanen kommer på plass.

– Kanskje. Men det er ikke tindrende klart for meg at studenter vil ønske seg til Fyllingsdalen, selv om Bybanen kommer. De fleste studenter bor i sentrum, og jeg vet ikke om Bybanen kommer til å endre det. I utgangspunktet konsentrerer vi oss om prosjekter som ligger nærmere sentrum, men uten at jeg dermed sier at Fyllingsdalen er uaktuelt, sier Knutsen.

Han sier at SiB har flere betydelige prosjekter på gang for å få opp dekningsgraden i Bergen, det største av dem ved Brann Stadion.

– Det er et område som har nærhet til Bybanen og til høgskolen, som er veldig attraktivt for studenter. Vi jobber med flere konkrete prosjekter, men det er viktig for oss å bygge der hvor studentene selv ønsker å bo, sier han.