Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Per Arne Jacobsen bor like ved åstedet der den nye Sotrabroen skal komme, og masten bak ham på bildet skal rives for å gjøre plass til ny bro. Nabohusene skal rives i prosessen. Nå oppfordrer Jacobsen kommunen til å innta en offensiv posisjon for å styrke nærmiljøet i Drotningsvik, og legge til rette for vekst. (Foto: Thomas Owren)

Vil verne om Drotningsvik ved å bygge boliger

Bergen trenger flere boliger, og Drotningsvik trenger flere beboere. Det mener grunneier og Drotningsvik-beboer Per Arne Jacobsen, som ber politikerne se vestover når de skal lage plass til flere bergensere.

– Her har vi gangavstand til skole og idrett, vi har arbeidsplasser og god tilgang på sjø og natur. Drotningsvik er et selvforsynt nærmiljø kun tolv minutter med buss fra sentrum. Men skal vi fortsatt være det i fremtiden, har vi behov for å vokse, sier Jacobsen.

Han mener politikerne gjør en stor feil dersom de ikke innlemmer Drotningsvik i kategorien av områder som kan fortettes med flere boliger.

Meste i gangavstand

I kommunens overordnede arealplan (KPA) legges det nemlig opp til at fortetting skal skje i sentrumsnære områder. Sone 1 er selve sentrum, mens sone 2 og 3 er sentrumsnære områder som er aktuelle for fortetting. I sone 4 legges det derimot ikke opp til fortetting, og Jacobsen mener det er viktig at Drotningsvik ikke havner i denne kategorien.

Argumentet for å fortette i sentrumsnære områder er målet om å redusere biltrafikken. 

– Akkurat derfor må de også se på områder som Drotningsvik, og innlemme området i sone 2 eller 3, mener Jacobsen.

– Her ligger det aller meste i gangavstand, og med gode bussforbindelser til sentrum vil det være mye å vinne på å fortette her.

Han peker på at Drotningsvik har lett tilgang til:

* Alvøen idrettspark.

* Alvøen skole.

* Barnehage.

* Nærbutikker i Breivik.

* Handlesenter i Drotningsvik.

* Arbeidsplasser som bilforretninger, Bergens Tidende, Bohus, Biltema kontorarbeidsplasser, Viking redningstjeneste, etc.

* Flere arbeidsplasser og industriområder under planlegging.

* Nærhet til sjø med fiske- og bademuligheter.

* Nærhet til kollektivtilbud.

* Trygt og godt oppvekstmiljø.

– Følger man med på boligmarkedet finner man nesten aldri noe til salgs i dette området. Folk ønsker å bli boende her, og de som har vokst opp her vil fortsatt bo her. Jeg mener det finnes et godt grunnlag for å legge til rette for at flere kan bo i Drotningsvik, sier Jacobsen.

Den samfunnsengasjerte Drotningsvik-beboeren frykter at nærmiljøet blir satt på store prøver når Sotrasambandet kommer på plass, både i anleggsperioden og etterpå. Den nye Sotrabroen vil lede gjennomgangstrafikken utenom forretningsområdet rundt Drotningsvik senter, og butikkene må dermed i større grad overleve på kunder fra nærområdet. Han er også bekymret for at busstilbudet skal bli kraftig redusert når Sotra-bussene ledes utenom Drotningsvik. Derfor oppfordrer han kommunen til å være offensive, og legge til rette for at området kan vokse seg stort nok til at tilbudet kan opprettholdes av egen maskin.

– For å begrense de negative konsekvensene må det planlegges og tilrettelegges for boligbygging, både for å erstatte boliger som blir revet, og for å øke befolkningsgrunnlaget for kollektivtrafikk og handel, sier Jacobsen.

Redde for bakevja

Senterleder Kenneth Gildernes på Drotningsvik senter er også bekymret for hva som vil skje i kjølvannet av Sotrasambandet.

– Det er en fare for at vi havner i en bakevje. Per i dag er vi avhengige av gjennomgangstrafikken. Vår styrke er at vi er lett tilgjengelige, og folk synes det er kjapt og greit å handle her. Mister vi gjennomgangstrafikken vil vi i enda større grad være avhengig av nærområdet og de som sokner til oss, sier han.

Han frykter også at en bomring ved Storavatnet kan bli en barriere for senterets kunder fra nærliggende områder.

Senterlederen ser positivt på forslag om å legge til rette for vekst i nærområdet, selv om han ikke har fått forespeilet noen konkrete forslag om økt privatbebyggelse. Enn så lenge er han optimistisk på senterets vegne.

– Vi har hatt en positiv utvikling, og vi tror folk setter pris på at ikke alt trenger å være så stort, sier han.

Område med potensial

Loddefjords bystyrerepresentant Norvald Bjarne Visnes (H) sitter i bystyrets komite for miljø og byutvikling. Han sier at Jacobsens innspill til KPA er interessant, og vel verdt å ta en nærmere titt på.

– Vi må ikke låse oss til de sonene som allerede er bestemt når det kommer gode innspill fra nærmiljøene selv. Planene for Sotrasambandet vil ha stor betydning for utviklingen av nærmiljøet på Drotningsvik, og det er viktig å lytte til innbyggerne. Jacobsens innspill er spennende, og det fortjener absolutt å bli vurdert, sier han.

Han påpeker i likhet med Jacobsen at Drotningsvik i dag har en god infrastruktur med tilgang på nærhandel, skole, barnehage, idrett, arbeidsplasser og natur.

– Det er et område som har potensial til å bli et eget lokalt senterområde. Vi må ikke se oss blinde på avstanden til Bergen sentrum, sier Visnes.

Innspillene til KPA skal antakelig vurderes i løpet av 2017.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Kommuneplanens arealdel (KPA)

* Kommuneplanens arealdel skal gi rammer for framtidig arealbruk og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

* Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel ble vedtatt 19.november 2014.

* Bergen kommune er i gang med å rullere KPA. Framdriftsplanen skal revideres i januar. Fristen for innspill til oppstart gikk ut i desember. Det er kommet inn om lag 350 innspill til oppstart. Innspill mottatt etter 31.12.16 vil bli behandlet som innspill til høringsforslaget.