Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • «Bybanen er en diger investering i Fyllingsdalen, og den bør vi ønske hjertelig velkommen,» heter det i lederen i siste utgave av Sydvesten. (Foto: Kim Bøyum)

Leder:

Bybane blir (sikkert) bra

Det kan være nyttig å huske på det vi har lært av Bybanen så langt.

Man kan alltid ønske seg noe annet, også noe annet enn bybane til Fyllingsdalen. Man kan ønske seg en raskere bane, eller at den tar en raskere vei til sentrum, eller man kan stille spørsmål ved hele prosjektet, ved miljøgevinst og om det er verdt den formidable investeringen. Men det kan være nyttig å huske på det vi har lært av Bybanen så langt: Det blir sikkert bra. Erfaringene tyder på at to ting vil skje når man bygger bybane i Bergen: 1) Den vil møte en del motstand før den er ferdig, og 2) den vil stille kritikerne i skammekroken og bli en suksess, slik den har blitt en suksess der den så langt har banet seg vei.

Diskusjonen handler fra nå av om hvordan vi skal sørge for at den blir best mulig for flest mulig, ikke hvorvidt vi er for eller mot.

Kritikerne kan peke på at bane er en dyr måte å lage kollektivnett på. Det er rimelig å anta at banepassasjerer blir subsidiert av resten av samfunnet langt mer generøst enn busspassasjerer. Miljøregnskapet kontra buss er også tvilsomt dersom man kalkulerer inn fremtidige nyvinninger innen elektrisk bussdrift, og bussene er mer fleksible når det gjelder å tilpasse seg endringer i behov og bevegelsesmønstre. Bybanens fremste fortrinn er at folk faktisk liker den. Den er ikke rask, men den kommer når den skal og går når den skal, og du vet hvor den går. En analyse fra Transportøkonomisk institutt viste at kollektivreiser har vunnet markedsandeler i Bergen etter at Bybanen åpnet, og slutter at Bybanen er den fremste pådriveren for økningen. Dette gjelder selv om man tar høyde for at den markante økningen i antall kollektivreiser som ble rapportert etter åpningen nok i stor grad skyldes at folk bytter mer enn før. Og så har du dette med ringvirkninger, da. Folk liker å bo langs bybanen, og de liker å drive næring langs bybanen. Ringvirkninger har gått fra å være en heldig bieffekt til selve hovedargumentet for bybane, virker det som. Bybanen stimulerer til investering og forskjønning langs traseen, og eiendomsprisene stiger.

Bybanen er en diger investering i Fyllingsdalen, og den bør vi ønske hjertelig velkommen. Diskusjonen handler fra nå av om hvordan vi skal sørge for at den blir best mulig for flest mulig, ikke hvorvidt vi er for eller mot. Man kan alltid diskutere om og hvordan man kunne oppnådd noe av det samme på en bedre og billigere måte, men sannsynligheten er stor for at den kommer til å ha en svært positiv effekt for både boligeiere og næringsdrivende i Fyllingsdalen - og at det er en av de sikreste måtene man kan oppnå denne effekten på. Så får det heller være et paradoks at mange inntil videre gleder seg mer over at den kommer enn at den går.

Av

Redaksjon

red@sydvesten.no

Relaterte saker