Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Opposisjonspartiene Fremskrittspartiet, Miljøpartiet, Høyre og Rødt har alle satt av penger til kulturhuset på sine alternative budsjetter. Byrådet er i gang med en behovsanalyse foretatt av Respons Analyse, men flere i opposisjonen mener dette kun er en måte å skyve på saken. (Ill: Arkitektgruppen Cubus)

Kulturhus-saken:

Vil ikke vente på behovsanalysen

FrP og MDG har begge lagt inn penger til fullfinansiert kommunalt kulturhus i Fyllingsdalen på sine alternative budsjettforslag, mens Høyre går for privat samarbeidsløsning.

Byrådet er i gang med en behovsanalyse, som skal gi et svar på hva som trengs i et eventuelt kulturhus i Fyllingsdalen. Som Sydvesten skrev i forrige nummer, så har kommunen allerede støttet en foreliggende behovsanalyse i regi av Fyllingsdalen kulturråd med over 300 000 kroner. Da opposisjonspartiene la frem sine alternative budsjettforslag i forrige uke, var det flere partier som har ryddet rom for å starte byggingen raskt.

Ventet lenge nok

Mest utålmodige er FrP, som setter av hele 87,9 millioner kroner allerede i 2017, som gjør at kulturhuset til totalt 221,6 millioner kroner står ferdig i 2019.

– Fyllingsdalen har ventet lenge nok. Det lokale kulturrådet har gått for en sambruksløsning med idrett, og dette mener vi er en god løsning på et egnet sted, sier gruppeleder Tor Woldseth.

Han mener behovsutredningen er et vikarierende argument for å utsette byggingen og skyve på kostnaden.

– Vi trengte ikke slike undersøkelser i Åsane. Hvorfor protesterte de ikke da? spør Woldseth.

FrP har, som Sydvesten tidligere har omtalt, utarbeidet en detaljert oversikt over hvor pengene skal tas fra. Listen inkluderer parkanlegg og vedlikehold på rådhuset.

Stått i stampe

Også MDG har fullfinansiert kommunalt kulturhus på sin agenda. Partiet har satt av 193 millioner over  fire år, frem til 2020, som partiet ønsker å finansiere ved å øke eiendomsskatten.

– Kulturhuset har stått i stampe veldig lenge, og vi ønsker å komme i gang, sier gruppeleder Sondre Båtstrand (MDG).

– Vi synes egentlig ikke at det er noen vits å vente på en behovsutredning, det er bare en måte å kjøpe seg tid på. Fyllingsdalen trenger et kulturhus, sier han.

Han medgir at det i praksis er uaktuelt å få med bystyret på en økning i eiendomsskatten, slik miljøpartiet legger opp til for å få inndekning for investeringen.

– Vi ønsker likevel å synliggjøre hva en økning til 3,3 promille kunne gått til. Men så lenge Ap og Høyre har fredet nivået er det nok uaktuelt akkurat nå, sier Båtstrand.

Private med

Høyre ønsker på sin side at kulturhuset skal bygges som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS), hvor kulturhuset bygges i privat regi med kommunen som leietaker. Høyre har satt av ti millioner kroner årlig fra 2018.

– Vi ønsker å invitere det private med på laget. Fyllingsdalen kulturråd har allerede foretatt en god behovsanalyse, og vi ser ingen grunn til at det ikke kunne lyses ut en konkurranse relativt snart, sier Chris Jørgen K. Rødland i Fyllingsdalen Høyre.

Han er forøvrig medlem av nevnte kulturråd.

Rødt har lagt inn 80 millioner kroner til oppstart, merket «Kulturhus/bydelshus igangsettes i flere områder, først Indre Laksevåg og Fyllingsdalen».

– Kulturhuset er et løfte som har blitt gitt i mange år, og derfor har vi tatt det med i vårt forslag. Det burde være et tverrpolitisk anliggende å sørge for at løftet blir holdt, sier gruppeleder Sofie Marhaug.

– Mye usikkert

SV og Senterpartiet har ikke satt av penger til kulturhus i sine alternative budsjettforslag. SVs Mikkel Grüner sier at partiet har programfestet bygging av kommunalt finansiert kulturhus i Fyllingsdalen, og ønsker ikke at det skal bygges som et OPS-prosjekt.

– Vi har ikke satt av særskilte midler til kulturhus i vårt alternative budsjett for 2017, men mener ideelt sett at det bør settes av midler i løpet av perioden, sier han til Sydvesten. 

Senterpartiet skriver at de vil være ne «pådriver» for at et kombinert kultur- og idrettsbygg skal realiseres i Fyllingsdalen innenfor gjeldende økonomiplanperiode.

Gruppeleder Ove Sverre Bjørdal (SP) skriver i en e-post til Sydvesten:

– Vi hadde i flere år inne midler til dette.  Vi har ikke tatt det inn i år på grunn av usikkerhet knyttet til form og beløp.  Men vi er oppriktig opptatt av å få til et kulturhus, og vil støtte foreslåtte midler til dette, eventuelt en budsjettjustering når opplegget er klart.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Dette vil opposisjonen bevilge til kulturhus i Fyllingsdalen

FrP:

Bevilger 87,9 millioner kroner i 2017, og totalt 221,6 millioner kroner slik at kulturhuset kan stå ferdig i 2019. Har en detaljert oversikt over hvor pengene kommer fra, som inkluderer utsettelse av fasadearbeidet på Bergen Rådhus, anslått til 87 millioner kroner.

 

Høyre:

Bevilger 10 millioner kroner årlig fra 2018 til 2020 slik at kulturhuset kan realiseres som OPS-prosjekt.

 

MDG

Ønsker å kreve inn 141 millioner per år i eiendomsskatt (3,3 promille). Bevilger 193 millioner kroner til kulturhus fra 2017-2020 (10+40+80+63).

 

SV: Ingen kulturhuspenger.

 

SP: Ingen kulturhuspenger.

 

Rødt: Har satt av 80 millioner kroner til igangsettelse av kulturhus i Fyllingsdalen og bydelshus på Indre Laksevåg. Legger til grunn at kommunene blir sterkt styrket av staten.

Relaterte saker