Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Elevene ved 6. trinn laget plakater og snakket med bilister for å få folk til å tenke seg om før de kjører barna helt til skoleporten. (Foto: Thomas Owren)

Elevene krever trygg skolevei

I november aksjonerte Nygårdslien-elever hver morgen i en uke for å få bilister til å tenke seg om.

Hver bil ble stanset, og hver fører fikk en hyggelig påminnelse om at skoleveien er trang og smal, og at det neppe er nødvendig å kjøre barna helt til skoleporten. Oppfordringen var å parkere ved Laksevåg idrettshall og følge barna til fots derfra.

– Det er mange som sier at de ikke visste om at det var et problem, eller de ikke hadde tenkt på det. En tok seg også bryet med å snu, kjøre ned til Laksevåg-hallen for å gå til skolen derfra, bare for å vise at de forsto. Jeg tror dette kan føre til at noen tenker at det ikke er så lurt å kjøre helt opp til skolen, sier Helena Ramm Fevang fra klasse 6A.

Glad for fortau

Hun var en av de mange 6. klassingene som sto med plakater hver morgen i en uke for å forsøke å redusere biltrafikken i de trange gatene rundt Nygårdslien skole.

Som Sydvesten skrev i november arbeides det for tiden med en reguleringsplan for å sikre smale Lyngbøveien for myke trafikanter. Veien skal utvides til to felt, det skal bli bussluse som hindrer gjennomgangstrafikk, og det skal bli 2,5 meter fortau langs en strekning på 650 meter. Leder for foreldreutvalget (FAU) ved skolen, Katarina Lysko, synes det er veldig positivt at det skal utføres omfattende arbeid for å sikre skoleveien.

– Vi er veldig glade for at noe endelig skjer, og at vi nå har kommet lenger enn noen gang for å få en løsning. Nå håper vi at noen også tar en titt på området rundt Laksevåg idrettshall, sier hun.

Vil ha Hjertesone

FAU kan fortelle at responsen på trafikkaksjonen var svært oppløftende.

– Det har vært noen få, kanskje et par-tre, som protesterer og sier at vi må forstå at de har dårlig tid. Men jeg tror de skjønner at alle ønsker trygghet for barna sine, sier klassekontakt Øyvind Taranger.

– De aller, aller fleste har vært svært positive. Det er mange som sier at de rett og slett ikke hadde tenkt over problemet, og ei heller at det er et alternativ å parkere ved idrettshallen, sier Lysko.

Oppfordringen om å parkere ved idrettshallen gir hun med en liten bismak.

– Vi flytter egentlig bare problemet. Området rundt idrettshallen er også skolevei for mange, men det er litt bedre plass. Og ingen busser, sier hun.

Hun ser for seg at det kunne lages en ordentlig av- og påstigningsstasjon ved idrettshallen.

FAU ønsker å innføre en såkalt «Hjertesone» rundt skolen. Hjertesone er en landsomfattende aksjon, hvor det defineres et område rundt skolen som skal være bilfritt før, under og etter skoletid. Bergen kommune vedtok nylig at alle skoler i Bergen skal etablere en Hjertesone, og utarbeide en plan for av- og påstigning utenfor denne.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Hjertesone

Hjertesone startet som en aksjon på Vanse skole i Farsund, og har siden spredd seg til resten av landet. Bak initiativet står Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæring, Miljøagentene og Syklistenes Landsforening.

Slik lager du «Hjertesone» rundt din skole:

* Ta kontakt med skoleledelsen eller FAU for å lage «Hjertesone» på din skole. Foreldre, skole og elever samarbeider om prosjektet.

* Marker et område rundt skolen. Dette område er «Hjertesone» og skal være bilfritt før, under og etter skoletid.

* Finn trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres. Av- og påstigningsstedene skal være utenfor «Hjertesonen».

* Elever bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen

* Spre ideen om «Hjertesone» på Facebook og i ditt nettverk