Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Byrådene Pål Hafstad Thorsen (Ap) og Erlend Horn (V) har en skikkelig gladmelding: Det er satt av 30 millioner kroner til et aktivitetshus med Fysak-elementer på Laksevåg. (Foto: Thomas Owren)

Nå blir det Fysak på Laksevåg likevel

Byrådet setter av 30 millioner til Fysak light-prosjektet på Melkeplassen. – Viktig at vi holder løftene som Laksevåg har fått, sier byråd Erlend Horn (V).

– Det er utrolig positive nyheter for bydelen. Det er dette bydelen trenger, og det er veldig godt å se at politikerne ikke bare snakker om Laksevåg, men gjør noe også, sier Ann Kristin Ramstrøm, leder i innbyggerorganisasjonen Initiativ Laksevåg.

Hun og resten av Initiativ Laksevåg har lenge vært sterkt kritiske til at aktivitetshuset ikke har blitt levert i henhold til tidligere løfter. Nå ser det endelig ut til at sagaen om Fysak light på Melkeplassen får en lykkelig slutt. På fredag ble det nemlig klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til prosjektet.

 

Manglet realisme

Byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V), er glad for at byrådet kan innfri løftet om aktivitetshus med Fysak-elementer på Melkeplassen.

– Gjennom arbeidet med områdesatsingen på Laksevåg har vi fått tydelige signaler fra nærmiljøet om at folk ønsker et Fysak-hus på Melkeplassen. Det er også viktig at løfter som har blitt gitt på diverse folkemøter og andre steder blir holdt, uavhengig av fargen på byrådet. Det handler om tillit, som er veldig viktig i områdesatsingen, sier Horn.

Byråd for idrett, skole og barnehage, Pål Hafstad Thorsen (Ap) sier at hans forgjengere på byrådskontorene hadde fine visjoner, men at det manglet realisme.

– Derfor var det viktig å ta en fot i bakken. Beregningene viste et enormt sprik mellom bevilgninger på 12,5 millioner kroner, og et kostnadsoverslag på 50 millioner. Nå har vi kommet frem til at 30 millioner kroner er et riktig overslag, sier han.

Han sier at byrådet anser dette som en hastesak.

– Tilbudet skulle vært på plass allerede ut ifra det som nærmiljøet har blitt lovet tidligere, så vi har bare tiden og veien. Nå skal løftet innfris, sier Hafstad Thorsen.

 

Gode åpningstider

Midlene kommer som en ekstrabevilgning på byrådets budsjett, og tas ikke fra hverken skole- eller idrettsmidler. Det betyr at hele byrådet har gått inn for å prioritere prosjektet. Saken må godkjennes av bystyret, men Hafstad Thorsen føler seg sikker på at forslaget har bred tverrpolitisk støtte.

Det er ennå ikke helt klart hvilke typer aktiviteter det skal legges til rette for i det som i dag er Hjelpemiddelhuset ved Damsgård barnehage. Tanken er at det skal inneholde fasiliteter for uorganisert aktivitet, som skating, dans, klatring eller parkour.

Ramstrøm fra Initiativ Laksevåg sier at det er viktig at aktivitetshuset kommer raskt på plass, slik at elevene som busses til og fra Fyllingsdalen får et sted å være i sitt eget nærmiljø.

– Huset må ha like gode åpningstider som Fysak på Sletten. Barn og unge går dit etter skoletid, og dette må det også legges opp til på Laksevåg, mener hun.

Det er idrettsbyråden enig i.

– Åpningstidene må legges opp etter barn og unges hverdag, og huset skal være tilgjengelig når de er aktive. Vi har god erfaring fra Fysak Slettebakken, som vil danne et godt grunnlag, sier Hafstad Thorsen.

Ramstrøm er sikker på at aktivitetshuset vil bli flittig brukt av nærmiljøet.

– En Fysak-løsning som legger til rette for uorganisert idrett og aktivitet vil garantert slå an og gi stor glede. Dette er en viktig politisk prioritering, og blir et stort løft for bydelen, sier hun.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Relaterte saker