Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Byens skatere savner et ordentlig utendørs skateanlegg, og bystyret vil ha kartlagt sentrumsnære områder for å finne en mulig beliggenhet. Representanter fra Høyre og FrP tok til orde for at Laksevåg burde vies særskilt opppmerksomhet i dette henseendet på bystyremøtet i forrige uke. (Arkivfoto)

Vil ha skatepark på Laksevåg

Bystyret stilte seg positiv til et innbyggerinitiativ lansert av Gard Sæbbe (16) om å få utendørs skatepark i Bergen. Representanter fra Høyre og FrP mener at parken må ligge på Laksevåg.

I bystyrets vedtak heter det at de folkevalgte stiller seg positive til ny, utendørs skatepark, og at kommunen skal kartlegge aktuelle områder allerede nå i høst i forbindelse med idrettsplanen.

Sæbbe skrev i sitt forslag at Bergen har et bra skatemiljø som savner en skikkelig utendørs skatepark.

– Vi har et veldig bra tilbud i Bergen med Fysakhallen, men vi er den eneste «skatebyen» i Norge uten et skikkelig bra utendørs tilbud, står det i forslaget.

Først i køen

Høyres Didrik Fasmer og FrPs Eiler Macody Lund tok begge til orde for at Indre Laksevåg bør vies særskilt oppmerksomhet i denne saken.

– Jeg synes at forslaget bør ses i sammenheng med å løfte aktiviteten på Indre Laksevåg, og at organisasjonen Initiativ Laksevåg blir koblet på. De er nok ganske frustrerte over at «mini-Fysak» henger i en tynn tråd, og dette er en glimrende anledning til å rette på dette, sa Fasmer.

Lund (FrP) mener at alle byens bydeler burde få et slikt tilbud, men at Laksevåg burde stå først i køen.

– Vi har lovet Laksevåg et tilbud i mange år, som nå er skutt ut i det fjerne. Barn og unge har et problem nå som de busses til skoler i en annen bydel, og de må få et tilbud. Derfor mener jeg at vi må se på Laksevåg som første stedet å bygge denne banen.

I dag er det 18 utendørs skateanlegg i Bergen, hvorav de fleste er privat eid. Det finnes blant annet en kommunal skaterampe i Lynghaugparken.

Tok opp Fysak light

Sofie Marhaug (Rødt) stilte muntlig spørsmål om «Fysak light»-prosjektet under onsdagens bystyremøte. Skole-, barnehage- og idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) måtte melde avbud grunnet sykdom, så finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) besvarte spørsmålet i Thorsens sted. Han sa at Damsgård-elevene ville få en Ny Krohnborg-opplevelse når de vender tilbake til nye Damsgård skole etter tiden i eksil.

– Damsgård skole har hentet inspirasjon fra Ny Krohnborg skole, hvor erfaringene har vært veldig positive. Elevene kommer til å vende tilbake til en skole tilrettelagt for aktivitet og kultur, også på kveldstid, sa byråden.

Når det gjelder Fysak Light sa finansbyråden at det var riktig å sette foten ned når kostnadsoverslagene steg fra tolv millioner til 50 millioner kroner, men at prosjektet ikke dermed sagt er skrinlagt for godt. Marhaugs oppfølgingsspørsmål, hvorvidt det var aktuelt å oppjustere budsjettet for å sikre Damsgård-elevene et sted å være i sitt eget nærmiljø i byggeperioden, fikk ikke et konkret svar.

– Det er mye som skal gjøres på Laksevåg, sa Ulstein.

Marhaug var ikke særlig fornøyd med byrådens svar.

– Nei, det er jeg ikke. Kommunen burde sørget for at elever på Damsgård har et sted å være i byggeperioden. Området har dokumenterte levekårsutfordringer, og burde stå høyt på prioriteringslisten, sier bystyrerepresentanten fra Rødt.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Relaterte saker