Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Tor Woldseth (Frp) vil gjøre endringer i budsjettet slik at et idretts- og kulturhus i Fyllingsdalen kan stå klart i 2019. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

- Her er pengene til kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet i Bergen tok tidligere i høst byggingen av et idretts- og kulturhus i Fyllingsdalen ut av sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2017-2020. Det liker Tor Woldseth (Frp) svært dårlig.

− Når byrådet utsetter dette bygget ytterligere, sier de i realiteten «bye, bye» til kulturhuset. Jeg har sett på budsjettet, og det er ingen problem å finne pengene, sier Woldseth, som er Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret.

− Men dere tok jo selv idretts- og kulturbygget ut av budsjettet i fjorårets avskjedsbudsjett?

− Vi måtte inngå et budsjettforlik med Høyre, Venstre og KrF. Derfor ble det slik. Hadde Frp laget budsjettet alene, ville kulturhus i Fyllingsdalen vært med. Vi klarte å få det til i Åsane, og det var veldig trist at vi ikke klarte det i Fyllingsdalen ved samme korsvei. Men det dagens byråd gjør, er å gå tilbake til null, sier Woldseth.

Tar fra rådhus og parker

Han peker på flere ting som Frp i sin alternative økonomiplan vil ofre for å kunne bygge et idretts- og kulturbygg der Fyllingsdalen idrettshall ligger i dag.

  • Byrådet har satt av 97 millioner i perioden 2017-2019 til å oppgradere fasaden på Bergen rådhus. Dette vil Frp utsette til neste periode.
  • 25,7 millioner er satt av til nye bydelsparker de neste tre årene, samt 4,1 millioner til byfornying innenfor naturforvaltning og parkdrift. Også dette kan utsettes, mener Woldseth.
  • Ytterligere 100 millioner kroner vil han hente ved å utsette rehabilitering av parker og å ta fra ulike sekkeposter i budsjettet.

226,5 millioner

− Med de nevnte justeringene i budsjettet vil en kunne sette av 88 millioner i 2017, 95 millioner i 2018 og 43,5 millioner i 2019. Til sammen 226,5 millioner, altså er det tatt høyde for prisstigning, sier Woldseth, og viser til at et idretts- og kulturbygg ifølge Fyllingsdalen kulturråds beregninger vil koste 200 millioner kroner.

Kulturbyråd Julie Andersland (V) avviser at kulturhusplanene er avlyst slik Woldseth hevder. Hennes byrådsavdeling har satt i gang en analyse av behovene til kulturen i Fyllingsdalen.

− Behovsanalysen er overhodet ingen «bye bye» til kulturhus i Fyllingsdalen, tvert imot. Hadde Frp gjort jobben sin da de styrte kulturavdelingen frem til i fjor, kunne denne analysen vært på bordet for lenge siden. Det er den ikke, så nå må vi sette i gang slik at vi får detaljert oversikt over hvilke lokaler kulturlivet i Fyllingsdalen trenger, sier Andersland.

For henne er det uaktuelt å kutte i vedlikehold, slik Woldseth ønsker.

− Byrådet har slått fast at vi ønsker et kulturhus i Fyllingsdalen og er fast bestemt på å komme behovet i Fyllingsdalen i møte. Når Woldseth vil finansiere nytt kulturhus ved å ta penger fra vedlikehold av eksisterende bygg, har han tydeligvis ikke tatt noe lærdom av Bergens skoleforfall som ble avdekket under det byrådet Frp satt i.  Er det noe den saken har vist oss, er det at vi ikke kan utsette vedlikehold, sier Andersland.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Kulturhus i Fyllingsdalen

I rundt 40 år har det vært snakket om og jobbet for et kulturhus i Fyllingsdalen.

I februar 2014 vedtok det daværende byrådet at det skulle vurderes en samlokalisering av et idretts- og kulturhus på tomten der Fyllingsdalen idrettshall står i dag.

Da det nye byrådet la frem sitt justerte budsjett for 2016, ble det lagt opp til at prosjekteringen av et fellesbygg skulle starte i år.

Nå har byrådet i stedet tatt bygget ut av sitt budsjettforslag, og vil bruke tid på behovsanalyser for kulturen i Fyllingsdalen.

Relaterte saker