Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • I dette bygget er det funnet fuktskader. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Kan ha funnet årsaken til at barn ble syke på Varden skole

Fant fuktskader under arbeidene med den nye Varden skole. Kommunaldirektøren beklager.

Tirsdag ble personalet ved skolen informert av Bergen kommune om fuktfunn under arbeidet med å rehabilitere A-bygget på Varden skole.

«Funnet av fuktskader i fasaden kan være med på å forklare hvorfor ansatte og elever har opplevd dårlig inneklima på gamle Varden skole,» heter det i en pressemelding fra kommunen.

Interessert i det som skjer i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen? Bli Sydvesten-abonnent!

− På vegne av Bergen kommune beklager jeg at barn, foreldre og ansatte har hatt slike forhold i den gamle skolen, sier kommunaldirektør Anne-Marit Presterud i pressemeldingen.

− Alvorlig

FAU-leder på Varden, Odd Nordstrand, var til stede på dagens møte, og skal ha møte med alle foreldrerepresentantene i kveld.

− Dette er alvorlig. Det bekrefter det vi har trodd og fryktet, og som mange har følt på kroppen. Tidligere har de følt at dette er blitt bagatellisert av kommunen, sier Nordstrand til Sydvesten.

Fra skolestart i fjor har hele Varden skole holdt til i erstatningsskoler i Lynghaugparken. Før det hadde ansatte og elever i flere år meldt om helseproblemer.

− Det er ikke å akseptere at det skal være sånn når du sender barna dine på skolen. Jeg føler at både kommunen og skolens nåværende ledelse tar dette på alvor, men det har ikke alltid vært sånn. Samtidig aksepterer jeg det når de sier at redskapene de har hatt, er å foreta målinger. Disse målingene viste verdier innenfor grensene. Først når man i arbeidet med ny skole har man kunnet gjøre disse funnene, sier Nordstrand.

Asbestfunn

Det gamle A-bygget er vernet og skal ikke rives, men rehabiliteres.

− Vi kjenner oss usikre på om det ikke er noe gammel moro som da vil følge med. Men ifølge kommunen vil det være hundre prosent trygt, sier Nordstrand.

Følg Sydvesten på Facebook!

Fasaden på Varden ble oppgradert i 2009. I pressemeldingen fra kommunen kommer det frem at også asbestfibre kan ha kommet inn i bygget.

«Etter arbeidene med å utbedre fasadene i 2009, ble inneklimaet opplevd som dårligere. Dette skyldtes svakere gjennomstrømning av luft i bygget. For å bøte på dette, ble det i 2010 boret hull gjennom ytterveggene bak radiatorer i alle klasserom i A- og B-bygget. Dette skulle øke luftstrømmen gjennom bygningen. Under rehabiliteringen av A-bygget i 2016 ble det funnet asbestholdige internitplater i ytterveggen. Disse platene har altså blitt gjennomboret med risiko for at asbestfibre kan ha kommet inn i bygget. Kommunen har rådført seg med Statens Arbeidsmiljøinstitutt som er eksperter på blant annet asbesteksponering. De er av den mening at helserisiko knyttet til mulig frigjøring av asbestfibre fra disse hullene er svært liten.»

- Ikke til å tro

Håndverket fra oppgraderingsarbeidet i 2009 viser seg i ettertid å ha vært under all kritikk. I Swecos rapport peker konsulenten på en rekke feil og mangler som skyldes slett håndverk og dårlige beslutninger. Fuktsikringen var svært dårlig på en rekke punkter, vinduene tålte ikke regn, og beslagene over vinduene fikk en form som samlet på vann snarere enn å føre vannet ut. Sweco skriver videre at asbestplatene, i samråd med Arbeidstilsynet, ble besluttet bygget inn i stedet for å fjernes, noe som omtales som en dårlig vurdering. Prosjektleder Inge Mundal i etat for utbygging skriver i et notat at generelt dårlig fagmessig utførelse er skyld i lekkasjene.

Varden-rektor Bjørg Wangen sier til Sydvesten at hun synes det er ille at dårlig håndverk har ført til helseplager på skolen.

- Det er nesten ikke til å tro at slikt kan skje i moderne tid, sier hun.

Rektoren, som tiltrådde først i 2013, sier at skolen er glad for at kommunen nå har funnet en forklaring på helseplagene. Kommunen kommer også til å kartlegge de som har opplevd helseplager på Varden, og sørge for at de får et tilbud.

- At skolen har hatt dårlig inneklima er på ingen måte nytt for oss, men det er godt å få konstatert en klar årsak, og at kommunen kommer til å gjøre det som skal til for å rette opp, sier Wangen.

På torsdag blir det et åpent møte om fuktskadene på Varden for alle som har hatt barn på Varden skole og andre interesserte. Møtet, i regi av skolen og kommunen, foregår i gymsalen på Lynghaug skole klokken 1800.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no