Velkommen til nye Sydvesten på nett!

Anmeldelse:

Viktige historiebøker

Kvinner har ikke samme plass som menn i historien. To tegneseriebøker ønsker å gjøre noe med dette.

Viktige, spennende, driftige og banebrytende kvinner. Dette er bare noen få egenskaper som beskriver kvinnene vi møter i bøkene «Tuff Ladies» av den tyske serieskaperen Till Lukat og «60 damer du skulle ha møtt» av Marta Breen og Jenny Jordahl. Mens Lukat nøyer seg med å presentere 24 kvinner spredt over hele verden de siste 800 år, har Breen og Jordahl fokus på Norge og de siste to århundrene. En viktig forskjell er også at «Tuff Ladies» presenterer enkelte nålevende kvinner, mens Breen og Jordahl kun tar for seg dem som ikke lever lenger.

Presentasjonen er ulik. Der Marta Breen og Jenny Jordahl forteller i ren tegneserieform, bruker Till Lukat et blandet format i sin engelskspråklige bok. Hver kvinne presenteres med et portrett, en kort tekst, en tegneserie på fire ruter og en samling fakta om viktige begreper og hendelser rundt kvinnene og deres liv. Breen og Jordahl er også kortfattet i sine presentasjoner. De fleste kvinnene møter vi over to sider, mens enkelte bare får et portrett og et sitat. I tillegg har «60 damer du skulle ha møtt» en tidslinje og noen kapitler om viktige fenomener i norsk kvinnehistorie.

Till Lukat har en røff tegnestil. Tegneseriesekvensene er i svart/hvitt og gråtoner med en naïvistisk strek. Lukat hentyder mye, og det er få detaljer i tegningene. Likevel fungerer de utmerket, og han har et flott samspill mellom tegningene og tekstene han bruker. Noen ganger er det dessverre gjentakelser fra faktatekstene, og det føles litt unødvendig.

Jenny Jordahl har også valgt en forenklet tegnestil. Hun bruker kraftige farger som gir klare kontraster i tegningene. Hovedpersonene har fått et kledelig karikaturpreg, og Jordahl er dyktig i måten hun får fremdrift i sekvensene i de ulike kapitlene. Tekstene til Marta Breen er informative og kortfattede, og en del snakkebobler har enkelte morsomheter som hever fortellingene.

Begge utgivelsene er viktige. Kvinnene er nedprioritert i historieskrivningen, og kvinnens rolle har ikke fått den likevekt som den fortjener i historiebøkene. Derfor er det viktig å peke på viktige kvinner og deres bragder og bedrifter. Både Lukat, Breen og Jordahl har gjort et nøysomt utvalg, men Lukats tilnærming virker ikke like interessant og spennende som den vi finner i «60 damer du skulle ha møtt». Selv om ingen av bøkene går grundig i dybden, føles fremstillingen til Breen og Jordahl både mer innbydende og mindre overflatisk.

Like fullt er dette to gode tegneserieutgivelser som bør gi leserne interesse til å se nærmere på kvinnene som beskrives – uansett om det er den japanske samuraien Tomoe Goezen, forbryteren Ma Baker, prinsesse Diana eller Malala Yousafai i boken til Till Lukat eller Breen og Jordals skildringer av for eksempel Nanna With, Oda Krohg, Annie Skau Berntsen eller bandet The Dandy Girls. For norske skolebibliotek bør «60 damer du skulle ha møtt» være obligatorisk, og utdrag fra «Tuff Ladies» kan helt klart gå inn i engelskundervisningen på både ungdomsskolen og videregående skole. Anbefalt!

Av

Kristian Hellesund

red@sydvesten.no

Utgivelsesfakta

«60 damer du skulle ha møtt: Norsk kvinnehistorie for deg som har det travelt»

Av: Marta Breen og Jenny Jordahl

ISBN 978-82-8342-014-2

160 sider

329 kroner

Manifest forlag

 

«Tuff Ladies: 24 Remarkable Women of the History»

Av: Till Lukat

ISBN 978-0-9929082-6-3

68 sider

10 Euro

Centrala