Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Chris Jørgen K. Rødland fra aksjonsgruppa Redd Sælenvassdraget kunne i forrige uke juble for å ha vunnet frem: Byrådet bevilger 3,5 millioner kroner til å åpne Sælenkanalen etter stort lokalt engasjement. (Foto: Thomas Owren)

Skal åpne Sælenkanalen

Etter stort lokalt engasjement har byrådet bevilget 3,5 millioner kroner til å utbedre forbindelsen mellom Nordåsvatnet og Sælevatnet.

– Det er en veldig gledelig nyhet. Engasjementet i Fyllingsdalen har vært intenst, sier Chris Jørgen K. Rødland.

Høyre-politikeren er leder for den lokale aksjonsgruppa Redd Sælenvassdraget, som har jobbet med å koordinere engasjementet siden april. Da byrådet la frem forslaget til budsjett under bystyremøtet i forrige uke, var prosjektet inne i varmen: 3,5 millioner kroner settes av til å åpne kanalen som binder Sælevatnet sammen med Nordåsvatnet.

Rødland sier at dette tiltaket vil gjøre området mer flomsikkert, og, som en gledelig bonus: Mer attraktivt.

– Lite aktivitet

– I dag er det lite aktivitet i Sælevatnet, men dersom kanalen utvides slik at fritidsbåter kan passere, tror vi dette vil ha positive ringvirkninger for hele området. Eiere av naust og naustetomter vil bruke området, og investere i å forskjønne det, mener Rødland.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sier til Sydvesten at hun opplever at tiltaket har bred støtte i bydelen. Foruten aksjonsgruppa Redd Sælenvassdraget har også Fyllingsdalen historielag og Fyllingsdalen kulturråd kommet med likelydende innspill.

– Jeg er glad for at vi har kunnet prioritere dette prosjektet, tross kommunens ellers anstrengte økonomi. Økt vanngjennomstrømning vil bidra til bedre vanngjennomstrømning og mindre luktproblemer i Sælenkanalen. Oppgraderingen skal gjøre det lettere for båtliv, turgåere og syklister, sier byutviklingsbyråden.

Hun sier at dette er et steg på veien til å utløse områdets fulle potensial som grønn lunge og fristed i Fyllingsdalen.

– Sælenvassdraget og grøntdraget fra Ortuvannet til Sælenvannet er et verdifullt kulturlandskap som inkluderer rester av en gammel oppgangssag og vakre, gamle Sælen gård. Jeg håper på sikt at dette området kan utvikles som et fristed for bydelen, men det må være arbeid for kommende budsjetter.    

Bra for ørreten

Leder for Fyllingsdalen historielag, Helge Egge, kan fortelle at historielaget har jobbet med å få åpnet kanalen siden før krigen.

– Vi er veldig begeistret for at det endelig skjer noe, sier han.

Han tror at utvidelsen vil gjøre Sælevatnet sunnere og friskere, noe som vil legge til rette for mer ørret i hele vassdraget, like opp til Ortuvatn.

– Dette er et riktig steg på vei mot et sunt Sælevatn. Nå har de begynt i den ene enden; nå er det bare resten igjen, sier Egge.

Rødland sier at denne nyheten heller ikke kommer til å virke dempende på aksjonsgruppas engasjement. Snarere tvert i mot.

– Vi kommer ikke til å gi oss nå som vi er godt i gang. Vi ser store muligheter for området, og vil blant annet jobbe for å anlegge badeplass på Skitnakastet, sier Rødland.

Høyre-politikeren har ingen problemer med å rose Ap-byråden i dette tilfellet.

– Dette er en gledelig nyhet for Fyllingsdalen, og vi er svært fornøyde med at byrådet fant penger til prosjektet, sier han.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Fakta

* I Sælevatnets sørende er det en smal og grunn kanal mot Nordåsvatnet. De senere år har det rast ut store steiner som har gjort kanalen grunnere.

* Det er per i dag ikke mulig å kjøre en vanlig fritidsbåt på 12 fot igjennom. På grunn av dette er vannet lite brukt.

* Vann- og avløpsetaten har fått utarbeidet planer for en utvidelse av kanalen vestover med inntil 1,75 meter. Planene er utarbeidet av Norconsult, og arbeidene er kalkulert til 3,5 millioner kroner.

* Etaten mener at utvidelse av Sælenkanalen vil redusere oppstuvningen i Sælenvatnet ved flom, og vil bedre fremkommeligheten gjennom kanalen og dermed gi bedre mulighet for aktiv bruk av Sælenvatnet.

* Utvidelsen vil dessverre ikke ha noen nevneverdig effekt på den beryktede luktsituasjonen i Sælevatnet, skriver etaten i sitt fagnotat.