Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Vegvesenet senker farten i Lyderhornstunnelen. (Foto: Google maps)

Redusert fartsgrense i Lyderhorntunnelen

Fra og med mandag 26. september og fire uker fremover vil det være 60 km/t i stedet for 80-grense i Lyderhorntunnelen.

– Etter nyttår skal begge tunnelløpene rehabiliteres. Før arbeidet kan starte må det gjøres visse tilpassinger av sikkerhetssystemet, et arbeid som skal utføres de fire neste ukene, forteller byggeleder Terje Gundersen i Statens vegvesen.

Vegvesenet opplyser at arbeidet som skal utføres neppe vil være særlig synlig for bilister som kjører gjennom tunnelen, men at sikkerheten til de som jobber i tavlerommene må ivaretas.

– Fartsnivået i tunnelene er ganske høyt. Mannskapene som skal utføre arbeidet må kunne bevege seg i rimelig trygge rammer. Da må fartsnivået ned, og vi håper bilistene tar hensyn til de som jobber for at folk skal få trygge tunneler, sier Gundersen.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no