Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Tor Egon Mikkelsen (KrF), Grete Monsen (SV), Bjørg Næss (FrP) og Gunnar W. Ramsdal (Ap) har fortsatt engasjementet for Bønes. Bydelsstyret de var en del av ble lagt ned for fem og et halvt år siden. (Foto: Thomas Owren)

Men bydelsstyret var ikke dødt

De satt i bydelsstyret da det ble nedlagt. Nå mener de fire eks-politikerne i Vårt Bønes at tiden er inne for atter å samle den gamle gjengen for å tale bydelens sak - med eller uten kommunens velsignelse.

– Vi ønsker å løfte frem sakene som betyr noe for Bønes, sier Tor Egon Mikkelsen.

Den tidligere aktive KrF-politikeren satt i Fyllingsdalen bydelsstyre sammen med blant andre Gunnar Ramsdal (Ap), Bjørg Næss (FrP) og Grete Monsen (SV). De fire Bønes-baserte medlemmene har beholdt både kontakten og engasjementet etter at bydelsstyrene ble lagt ned i 2010. Nå har de dannet Vårt Bønes, et politisk nøytralt kontaktutvalg som skal fremme bydelens agenda og sørge for at bydelens ønsker blir hørt.

– Bydelen har behov for et organ som kan snakke med en lokal stemme. Derfor har vi ikke tenkt å vente til noen går inn for å gjenopprette bydelsutvalgene igjen, sier Gunnar Ramsdal.

Bønes lobby

I kommunepolitikken er det i utgangspunktet åpent for hvem som helst til å spille inn hva som helst, men for å bli hørt hjelper det godt på dersom man a) kan snakke på vegne av mange, og b) vet hvem man skal henvende seg til. Det er dette de fire erfarne bydelspolitikerne nå vil legge til rette for på vegne av Bønes. En slags egen Bønes-lobby, med andre ord.

– Det finnes mange folk med engasjement, omsorg og passion for Bønes. Vårt ønske er å legge til rette for engasjementet, og gjøre det enkelt å mobilisere på vegne av nærmiljøet, sier Mikkelsen.

Nå vil de få med seg lokale organisasjoner, velforeninger, borettslag og skolenes foreldreutvalg på laget.

I første omgang har de tre konkrete saker som de vil jobbe med:

* Busslinje 15 må få to traseer. Dette er en sak som har engasjert nærmiljøet helt siden Skyss la om rutene høsten 2011.

* Ny rundkjøring ved Bønes kirke, samt andre lokale trafikksikringstiltak.

* Planene for friluftsområdet Bønesholmen må gjennomføres, slik de ble vedtatt i 2007.

Fant formen

Selv om de nå tar saken i egne hender, ser de fire medlemmene gjerne at kommunen prioriterer å få gjenopprettet bydelsstyrene som et offentlig sanksjonert høringsorgan.

– Det jeg likte best var hvordan folk kom og pratet om alt som opptok dem. Politikken kom litt nærmere, sier Mikkelsen.

Ramsdal, som ledet bydelsstyret i Fyllingsdalen, sier at organet fikk satt mange viktige lokale saker på kartet - særlig etter at de «fant formen».

– Til å begynne med var det mye partipolitikk, men etter hvert ble vi flinkere til å samarbeide og finne felles grunn, slik at vi kunne snakke med en tydeligere stemme på vegne av bydelen. Jeg tror bydelsstyrene oppfylte en viktig rolle for lokaldemokratiet, og etter at de ble nedlagt, har bydelene manglet en lokal stemme, sier han.

Vårt Bønes skal arrangere et møte med lokale lag og organisasjoner i Bønes Arena på torsdag klokken 1930.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Bydelsstyret

De gamle bydelsutvalgene ble lagt ned i 2004. Fra og med januar 2008 ble det innført en ny ordning med bydelsstyrer.

Bydelsstyrene var ikke direkte valgt, men utpekt av bystyret.

De skulle først og fremst være en lyttepost til befolkningen, og et høringsorgan for bystyret i saker som angikk bydelene.

Ordningen ble nedlagt høsten 2010, ett år før valgperioden utløp.