Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Laksevåg-elevene vil verne om statusen som kombinert skole. Bak: Rektor Tove Føsund, Julia Johansen og Anine S. Larsen. Foran, Torben M. Tuv og Kristine Remme. (Foto: Thomas Owren)

– Vi er glad i hele skolen vår

Laksevåg-elever slår ring om det studieforberedende tilbudet ved skolen. – Vi var så glade da politikerne bestemte seg for å beholde tilbudet i fjor, og så begynner de med dette tullet i år igjen, sier Julia Johansen (17).

Av Thomas Owren, Rikke Mulelid og Chastine Winther-Sørensen

Det er fremdeles uvisst hva som kommer til å skje med de videregående skolene i Laksevåg bydel. I både 2013 og 2015 ble det foreslått å legge ned studiespesialiserende ved Laksevåg vgs., noe som betyr at  cirka halve skolen legges ned. I år kom forslaget opp igjen, og denne gangen med skarpe kanter: Alternativet til å legge ned studiespesialiserende ved Laksevåg vgs. er å legge ned hele splitter nye (relativt sett) Olsvikåsen vgs.

 

Kombinert siden 1966

Sistnevnte forslag har skapt store reaksjoner, og Laksevåg-rektor Tove Føsund setter liten pris på at naboskolene stilles opp mot hverandre.

– Vi skal egentlig samarbeide og utfylle hverandre, men i stedet blir vi konkurrenter i kampen for tilværelsen, sier hun.

Laksevåg vgs. har røtter som strekker seg 70 år tilbake som yrkesskole, og gymnastilbudet som i dag er studiespesialiserende har vært der siden 1966. Men ifølge fylkesrådmannen finnes det overskudd på studiespesialiserende skoleplasser i Bergen Vest, noe en økonomisk presset fylkeskommune ikke har råd til.

Både på Olsvikåsen og på Laksevåg vil elever og ansatte kjempe for å opprettholde dagens tilbud. På førstnevnte skole har Facebook-gruppa Bevar Olsvikåsen VGS over 2200 medlemmer. På Laksevåg blir det en uønsket reprise fra i fjor.

– Elevene var så engasjerte i fjor, og vi var så glade da politikerne bestemte seg for å beholde tilbudet i fjor. Så begynner de med dette tullet i år igjen. Vi er glade i hele skolen vår, men vi føler at vi blir angrepet og må forsvare oss hele tiden, sier Laksevåg-elev Julie Johansen.

 

Unikt miljø

Torben Tuv (17) sier at Laksevåg vgs. per i dag har et unikt skolemiljø som risikerer å bli ødelagt dersom det blir en ren yrkesfagskole. Torbens morfar gikk for øvrig også på Laksevåg vgs., i likhet med Torbens farfar, hans mor, far og storesøster, og det er null poeng for å gjette hvor lillebror kommer til å søke seg inn, forteller han.

– Han har det med å stille opp på Laksevåg, han også. Og det er ikke bare jeg som har det slik. Skolen har tradisjoner, og et miljø hvor man kan få gode karakterer uten at det er et voldsomt karakterpress, slik mange av sentrumsskolene sliter med, sier han.

De yrkesfaglige tilbudene på Laksevåg vgs. har en stor overvekt av gutter, og elevene er redde for hva som vil skje med skolen dersom den blir en tilnærmet ren gutteskole. Elektrofagelev Anine S. Larsen tror det vil bli vanskeligere å få jenter til å velge seg til en skole med en for stor overvekt gutter.

– Vi er i dag seks jenter i klassen, noe som er veldig bra. Jeg tror flere og flere jenter vil prøve seg på fag som elektro - men andelen som faktisk prøver seg vil synke dersom det blir en «gutteskole», sier hun.

Elevrådsleder Amar Tawafi (16) er opptatt av at skolen har en funksjon i et levekårsutsatt nærområde.

– Jeg ser på Laksevåg som en lokalskole for elever og barn som bor i Laksevåg bydel, og det er viktig at de har mulighet til å gå på studiespesialiserende der de bor, sier han, og legger til:

– I fjor fikk vi utsatt det, men nå vil de prøve å legge ned studiespesialiserende igjen. Det kjennes som en katt og mus-lek.

 

Bredt forlik

Da skolebruksplanen ble behandlet i fylkestingets utvalg for helse og opplæring på torsdag gikk partiene inn for det såkalte «alternativ 0» - ingen endringer. Men saken avgjøres først i fylkestinget i oktober, og «ingen endringer» betyr at det heller ikke foreligger noen varige løsninger på utfordringene som fylkesrådmannen identifiserer.

–  Vi kan ikke være sikre på at skolen vår ikke legges ned før beslutningen er fattet av Fylkestinget den 5. oktober, sier Olsvikåsen-rektor Inger-Lise Thorstensen.

Hun reagerer på at Olsvikåsen befinner seg i potten som det skal forhandles om når det gjelder nedleggelse for å spare penger.

– Det er et faktum at Olsvikåsen er den nest mest attraktive skolen i hele Hordaland fylke – bare forbigått av Amalie Skram videregående skole. Selv Bergen katedralskole hadde i år lavere opptakskrav enn oss, sier Thorstensen.

Laksevåg-rektor Føsund håper politikerne vil komme frem til et bredt forlik som kan sikre stabilitet og arbeidsro på Laksevåg.

– Nå har fylkespolitikerne konkludert at det er riktig å beholde studiespesialiserende på Laksevåg to ganger siden 2013. Nå må de stå for vedtakene de har gjort. Innbyggerne på Laksevåg og ellers i Hordaland fortjener politikere som fatter vedtak som står seg over tid, sier hun.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no