Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Her på Hjelpemiddelhuset var det meningen at et Fysak light-tilbud skulle stå klart til skolestart. Nå ser det ut som om politikerne har lovet mer enn de greier å holde. (Foto: Thomas Owren)

Fysak light i det blå

– Jeg må være ærlig: Forgjengerne mine har gått litt hardt ut. Det er ikke samsvar mellom pengene vi har satt av og hva det vil koste, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Et «Fysak light»-tilbud på Melkeplassen skulle etter planen fungere som et avlastningslokale for Damsgård-elever mens skolen rives og gjenreises, spesielt med tanke på uorganisert fritidsaktivitet. Som Sydvesten skrev i august var tilbudet ikke på plass ved skolestart, og nå sier idrettsbyråden:

– Vi tror det er best å ta en time-out for å gå igjennom hva som skal til. Vi ligger selvfølgelig langt etter skjema allerede, men prosjektet må være økonomisk bærekraftig, sier han.

 

Blir nedprioritert

Bystyret har satt av tolv millioner kroner til å etablere et tilbud, som etter planen skulle ligge i Hjelpemiddelhuset på Melkeplassen. Hafstad Thorsen opplyser at budsjettoverslagene er mer enn fire ganger så høye, og at det vil koste rundt 50 millioner kroner å holde det som den gang ble lovet.

– Vi sier ikke nei til prosjektet, men vi må forsøke å få klarhet i hva som driver prisen opp før vi foretar oss noe mer, sier byråden.

Leder for Initiativ Laksevåg, Ann Kristin Ramstrøm, sier at dette er nok et eksempel på at Laksevåg blir nedprioritert av politikerne.

– Dette vitner helt klart om at heller ikke det sittende byrådet tar bydelen Laksevåg på alvor, sier hun.

Hun sier at Damsgård-elevene nå blir stående uten en naturlig møteplass i sitt eget nærområde.

– Damsgård skoles uteplass og lekeplass har i all sin tid spilt en betydningsfull rolle for barna  som en viktig utendørs møteplass etter skoletid. Nå, når denne blir borte i to-tre år, er det svært skuffende og provoserende å lese at byrådet faktisk ikke akter å strekke seg for bydelen, og skaffe oss en Fysak light, som vi har blitt lovet i flere år. Vi har aldri krevd en storslått Fysak-hall. Mange barn og unge i bydelen hadde gledet seg stort til å få en Fysak light, og nå kommer skuffelsen til å bli enorm. Hvor mener byråden for skole og oppvekst at den uformelle leken skal foregå? sier Ramstrøm.

 

Må se helheten

Ramstrøm mener politikerne må se på Indre Laksevåg på en helhetlig måte. Hun sier at området har blitt forringet ved at det har fått etablert seg en åpen russcene ved Strax-huset, og ved at to svømmebasseng legges ned. Positive mottiltak som Fysak light og bydelsbibliotek lar foreløpig vente på seg.

– Byrådet skal i høst åpne et sprøyterom på Straxhuset - et område med en åpen og synlig russcene som alle barn og unge som bor i bydelen må passere om de skal til byen, til beins, med sykkel eller på buss. Mener byrådet at vi foreldre skal si at det er greit å la barna vokse opp med en åpen russcene like i nærheten, og samtidig ikke få noe positivt tilbake som kan bedre deres oppvekstvilkår? spør hun.

Hun mener både Hafstad Thorsen og hans kolleger i byrådet må vise handlekraft for å gjenopprette tilliten.

– Vi krever at Hafstad Thorsen ikke gir opp Fysak, at sosialbyråd Erlend Horn (V) innser hva bydelen utsettes for ved å huse Strax-huset, deler det opp og flytter russcenen ut av bydelen, og at byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) blir tydeligere på hvor bydelsbiblioteket skal ligge, og når vi skal får det, sier lederen for Initiativ Laksevåg.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Relaterte saker