Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Områdekoordinator Linda Nordgreen (t.v.) og fagkonsulent Benjamin Hogstad fra Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor (t.h.) flankerer medlemmene av omdømmegruppen: Helge Farestveit, Fatmata Sia Alpha, Kjetil Dahle, Gunnar Lian og Kari Lahn Knudsen. Ikke tilstede da bildet ble tatt, men likefullt medlemmer av omdømmegruppen: Alf Arne Johnsen, Karit Elise Valen og Elisabeth Faye.

Velkommen til Laksevåg

Omdømmegruppen ønsker å løfte frem alt det som indre Laksevåg har å tilby for å vise at bydelen er mer enn det som viser igjen på levekårsundersøkelsen.

Indre Laksevåg er en bydel som har fått ettertrykkelig påpekt sine feil og mangler de senere år. Nå ønsker den lokale omdømmegruppen å løfte frem alt det som faktisk finnes av tilbud i bydelen, enten det dreier seg om kulturtilbud, idrett, skoler og barnehager, offentlige tilbud, spisesteder, historiske bygninger eller turmål.

– Vi ønsker å få fram det som er positivt med Laksevåg, ikke bare baksiden av medaljen. Vi er faktisk noen som velger å bo her, sier leder i Gamle Laksevåg velforening og medlem av omdømmegruppen, Helge Farestveit.

 

Nyttig verktøy

Nevnte tilbud har omdømmegruppen samlet i en velkomstbrosjyre som nå skal deles ut i nærmiljøet, og kommunen skal distribuere den til nye innflyttere til bydelen. I tillegg har de fått laget et interaktivt bydelskart på nettsiden www.indrelaksevåg.no, som kan oppdateres etter hvert som gruppen blir oppmerksom på nye tilbud i nærmiljøet.

– Det er en systematisering av det som finnes her på Laksevåg, og vi tror at det kan være et nyttig verktøy, selv for oss som bor her, sier Farestveit.

Omdømmegruppen har lagt særlig vekt på at kartet skal kunne brukes av fremmedspråklige, som har en særlig høy barriere for å delta i nærmiljøet og benytte seg av tilbudene som finnes. Derfor er den digitale versjonen av oversikten tilgjengelig på snart åtte ulike språk: Norsk, engelsk, fransk, polsk, litauisk, rumensk og somali er allerede valgbart, mens en arabisk oversettelse er under konstruksjon. Den trykte brosjyren er på norsk og engelsk.

 

Økt deltakelse

Velkomstbrosjyren og tilhørende interaktivt kart er utviklet i samarbeid med Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. Meningen er at kartet på www.indrelaksevåg.no skal oppdateres etter hvert som det etableres nye tilbud i bydelen, og initiativtakerne tar gjerne imot tips om ting som mangler.

– Folk må endelig komme med innspill. Hele ideen er å stimulere til økt deltakelse, sier fagkonsulent Benjamin Hogstad ved kulturkontoret.

Bergen kommune startet områdesatsing på indre Laksevåg i 2012, som en følge av svak score på levekårsundersøkelsen i Bergen. I kjølvannet har det blitt opprettet flere ulike arbeidsgrupper som består av engasjerte beboere. Omdømmegruppen består i dag av åtte personer, som igjen representerer ulike lag og foreninger. Gruppen arrangerer dugnad og arbeider med andre små og større prosjekter som skal synliggjøre indre Laksevågs kulturarv og rekreasjonsmuligheter.

– Målet er å bruke områdesatsingen som en arena hvor lokale foreninger kan ha et samarbeid, sier koordinator for områdesatsingen, Linda C. Nordgreen, og Helge Farestveit er enig:

– Å samle de gode kreftene er selve essensen i områdesatsingen, avslutter han.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no