Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Sydvesten har tidligere omtalt foreldres bekymring for krysset ved Prix Melkeplassen.

Skal lage lyskryss ved Prix på Melkeplassen

Trafikkmyndighetene har utarbeidet en plan for å gjøre fylkesvei 280 tryggere for fotgjengere.

Foreldreutvalget (FAU) på Damsgård skole og andre beboere i området har lenge uttrykt bekymring for sikkerheten langs det som er skoleveien til mange Damsgård-elever. Vegvesenet har mottatt en rekke henvendelser fra beboere som er urolige for fartsnivået og oversikten på fylkesvei 280, som inkluderer Fyllingsveien, Svingen og Øvre Fyllingsvei på strekningen fra cirka Damsgård hovedgård til Fyllingsdalen.

Nå har trafikkmyndighetene, som i dette tilfellet inkluderer kommunen, fylkeskommunen, vegvesenet og politiet, konkludert.

 

Fullført i 2017

Tiltakene, som vegvesenet håper å få fullført i løpet av 2017, inkluderer følgende:

* I Svingen (ved Kiwi Hamrehjørnet) skal bussholdeplass i nordgående retning flyttes. Parkeringen i svingen sør for Kiwi opphører, og fortauet utvides.

* Nytt gangfelt ved Litlafjell barnehage.

* Nytt gangfelt ved Litlafjell borettslag.

* Krysset ved Coop Prix på Melkeplassen blir lysregulert.

 – Vi ønsker å få implementert løsningene relativt raskt, og da særlig justeringene nær Hamrehjørnet, sier Trond Hollekim fra Plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen.

Han sier at bussingen av Damsgård-elevene mens skolen gjenreises er en ekstra motivasjon for å prioritere sikkerhetstiltak rundt busslommen i Svingen. Til sammen tror Hollekim at tiltakene vil føre til langt bedre trafikksikkerhet mellom Damsgård skole og Litlafjell-området.

 

Helt nødvendig

Damsgård skole FAU har en egen trafikkgruppe som jobber med sikkerheten i området. Jørgen Hammer fra trafikkgruppen sier at han er fornøyd med prosessen og konklusjonene til Statens vegvesen, men understreker at det haster å få tiltakene på plass.

– Aller helst skulle vi hatt alt på plass til skolestart. Nå skal 300-400 elever stå langs denne fylkesveien og vente på bussen de neste to årene, og vi håper det ikke tar alt for lang tid å gjøre veien sikrere, sier han.

Han sier at lysreguleringen ved Prix og tiltakene ved Hamrehjørnet vil hjelpe godt, men hadde gjerne sett at enda flere av FAUs forslag ble implementert.

– Aller helst skulle vi hatt et bredere fortau og senket farten til 30 km/t langs hele strekningen. Men tiltakene som er foreslått vil hjelpe, og de er helt nødvendige, sier han.

Han påpeker at krysset ved Kiwi Hamrehjørnet er forvirrende nok for voksne trafikanter, slik det er i dag - og enda mer for barn som skal krysse veien.

 

Ikke høyt fartsnivå

Hollekim i Statens vegvesen sier at det har blitt foretatt en rekke målinger i forbindelse med arbeidet. Krysset ved Prix på Melkeplassen ble identifisert som et ulykkespunkt, og oppfylte dermed kravene til lysregulering. Derimot var fartsnivået langt mer moderat enn Hollekim på forhånd hadde fryktet.

– Jeg ser ikke vekk fra at enkelte kjører for fort, men fartsnivået ved de aller fleste gangfelt var lavere enn vi kanskje forventet, basert på innspill fra publikum. Situasjonen var på dette punktet bedre enn vi trodde.

Hollekim kan også melde at belysningen langs veien vil bli oppgradert underveis i arbeidet med trafikksikringstiltakene.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no