Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Det nye uteområdet ved Varden skole skal bli en park som folk i området kan få glede av på ettermiddagstid. Her skal det også komme skatebane og ballbinge, forklarer byggeleder Martin Wulf hos Rambøll. (Foto: Kim Bøyum)

Her er Vardens nye parkperle

Skoleplass på dagtid. Rekreasjonsområde på kveldstid. Det er planen for uteområdet ved nye Varden skole.

Det er ennå ett år til den nye utgaven av Varden skole er klar for å ta imot elever og lærere. Men allerede kan man se mer enn konturer. Det nye bygget er reist og har fått tak og vinduer. Utearealet begynner å ta form, med asfalterte gangveier som allerede ligger klare bak anleggsarbeidernes gjerder. Planen er at det som på dagtid vil være skoleplass, skal tas i bruk av beboerne i området på kveldstid.

- Her inviteres folk til å gå på tur etter skoletid. Tidligere var det ingen som brukte området etter at skolen var slutt. Nå får vi en parkmessig oppgradering av hele området, sier Inge Mundal, prosjektleder ved Etat for utbygging.

Mange i arbeid

I uken som gikk ble Sydvesten tatt med på en rundtur inne på anleggsområdet av Martin Wulf, byggeleder hos Rambøll. Her er mange i sving for å lage skatebane, ballbinge, klasserom, flerbrukshall, lekeplass, kantine og lærerkontorer – for å nevne noe. Wulf ser frem til at alt står ferdig, og forsikrer om at de rekker oppstarten av neste skoleår, slik planen er. I likhet med Mundal har han store forhåpninger om at uteområdet vil bli et sted også skolens naboer setter pris på.

- Parkanlegget vil få kombinert gummibelegg og asfalt. Det vil bli beplantning og benker, forteller Wulf.

Bevarer kolle

Ifølge ham vil den nye skoleplassen ha ulike soner der de forskjellige aldersgruppene naturlig vil finne sin plass. Der det gamle PPT-bygget sto, blir det bygget lekeplass, mens kollen mellom skolen og Varden barnehage, vil bli bevart.

- Kollen er et lekeareal som både for skolen og barnehagen har vært en viktig nerve i prosjektet. Det har vært en utfordring å beholde den. Vi må inn og rydde litt i gamle trær, samt sikre kollen med gjerder ned mot det nye skolebygget, sier Wulf.

Fra Vardeveien vil skolen se ut som den har gjort tidligere. Det gamle bygg A er bevart på grunn av kulturhistorisk verneverdi. Gamle bygg B og C og gymsalen er fjernet, og erstattes av et nytt B-bygg.

Solenergi

- Bygg A vil i hovedsak inneholde arbeidsrom for lærerne. I tillegg vil noen håndverksfag og noen trinn ha rom der, sier Wulf.

I B-bygget kommer kantine og flerbrukshall, i tillegg til storparten av undervisningsrommene.

Arbeidet med å gjenreise Varden skole startet i 2013, og kostnadsrammen er anslått til cirka 240 millioner kroner. Den nye skolen vil bli svært energieffektiv, og benytte seg av både jordvarme og solenergi.

- I varme perioder vil det faktisk være mulig at det blir strøm til overs som kan selges, sier Inge Mundal.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Varden skole

Åpnet: 1964.

Antall elever: 350.

Byggeprosjekt: Startet i 2013, skal stå ferdig til skolestart i 2017.

Prosjektkostnad: Cirka 240 millioner kroner.