Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Ortuvann Borettslag er anmeldt av NOF Hordaland for faunakriminalitet. (Foto:Therese Edvardsen)

Måkebråk i dalen

Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland

Det er klekketid hos fiskemåkene på Vestlandet i disse dager. Fjerning av egg, unger og reir er ulovlig. I løpet av mai har NOF mottatt en rekke meldinger om lovbrudd i forhold til måkene. Fire tilfeller har nå blitt anmeldt til politiet av foreningen.

– På bakgrunn av flere tips i flere omganger har vi nå tatt en avgjørelse på å anmelde borettslaget for faunakriminalitet, sier leder i NOF Hordaland, Lars Ågren, som håper at anmeldelsen vil ha en viss oppdragende effekt på de anmeldte.

– Vi må ta vare på naturen og de fuglene vi har. Da må de få være i fred, sier Ågren, som hevder at det også i fjor forekom tilfeller hvor måkene ikke fikk hekke i fred ved borettslaget i Fyllingsdalen.

Et av tipsene som har kommet inn til NOF Hordaland i år dreier seg om at borettslaget har brukt droner i kampen mot måkene.

Fiskemåken er en rødlistet art som er klassifisert som nær truet på den norske rødlisten.

Blir angrepet

– Det er bare fjas og tull og tøys. Det har ikke vært brukt noe drone for å få bukt med måkene rundt borettslaget, forteller styreleder i Ortuvann Borettslag, Per Erik Härdig.

Han forteller at fiskemåkene i hekkeperioden har ført til utfordringer for hele borettslaget.

– Dette har vært et problem i mange år, som har ført til forringelse av leiligheter i borettslaget. Leilighetene i de øverste etasjene på blokkene har ikke kunnet bruke verandaene sine i frykt for å bli angrepet av måker.

Borettslaget har satset på forebyggende tiltak forteller styrelederen.

– I september og oktober fjernet vi 15 til 20 reir fra takene, det er ingenting som sier at det ikke er lov, sier han.

Han forteller at borettslaget har en tett dialog med viltnemnden, mattilsynet, Grønn etat og Miljødirektoratet.

–  Jeg har vært og er i dialog med de fleste instanser, og vi har innrettet oss etter de påbud og retningslinjene vi har fått der, sier han.

I vår har det pågått rehabilitering av takene på borettslaget. For å unngå stopp i arbeidet som følge av hekkende måker har de gått døgnvakt på taket for å unngå at måkene skulle slå seg ned på takene.

– Ingen kan nekte oss å gå på takene våre, skulle vi latt være å gjøre det, latt måkene slå seg ned og tape masse penger fordi måkene hadde stoppet arbeidet, undrer styrelederen, som skyter inn at det fortsatt er hekkende måker rundt omkring på borettslaget eiendom, bare ikke på takene.

– I en fjellskråning på tomten vår har vi måker som hekker, det er også noen i trærne på tomten, avslutter styrelederen.  

Av

Therese Edvardsen

therese@sydvesten.no

Tips

 

«Å dekke til egnede hekkeplasser på bygninger i god tid før hekkesesongen er i utgangspunktet ikke i strid med lovens § 15.»

Det er allerede for sent i år, men sørg for å være tidlig ute neste år:

Spenn opp liner over taket – det hindrer måkene i å landet. En halv meter mellom linene er tilstrekkelig, høyden over taket bør være minst 30 cm. Du kan ikke dekke taket med fiskegarn eller liknende innretninger som fuglene kan sette seg fast i.

Fra måkene kommer til egglegginga starter bør du være ute på taket, flere ganger daglig. Måkene vil da vurdere taket som utrygt, og lite egnet som hekkeplass.

Tilby alternative gode hekkeplasser i nærheten, det kan lokke måkene bort.

I noen tilfeller har holmer fungert som hekkeplass tidligere men har blitt forlatt på grunn av gjengroing. Rydding av slike holmer kan føre til at måkene flytter dit. Det er en forutsetning at måkene får være i fred på holmen.

På industriområder kan det settes opp en stor reirplattform i utkanten av området der fuglene kan hekke uforstyrret. Plattformen bør være minst to meter høy for at fuglene skal føle seg trygge.

Fiskemåken er kjent for villig å ta i bruk små ”rugekasser” (en plate på 30x30 cm med en 5-10 cm høy kant rundt, plassert på en 1-2 meter høy stolpe). Rugekassene må plasseres på steder der fuglene får være i fred.

Er man for sent ute med forebygging kan man trøste seg med at hekkingen er over i løpet av et par uker. Hvis de får være i fred fra første stund.

Fjerning av egg og unger er ikke bare ulovlig, det vil også normalt føre til at måkene starter med ny egglegging, og måkene forblir lengre ved hekkeplassen. Lar man egg og unger være i fred, er den mest intensive perioden med små måkeunger springende rundt over i løpet av noen uker.

(kilde: bymaker.no)