Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Roald Sætre og Oddrun Haukås er frustrerte over ødeleggelsene av turstien til Laksevåg. (Foto: Therese Edvardsen).

  • Kvist og greiner ligger strødd for alle vinder.

  • Her gikk stien til Laksevåghytten, den er nå erstatet av kvist og greiner som skjuler grøfter laget av de tunge anleggsmaskinene.

  • Svære anleggsmaskiner har etterlatt seg dype spor i området. 

Raser over dramatiske naturinngrep:

– Umulig å komme seg til Laksevåghytten

Turgåere i Nordnæsdalen har i flere måneder erget seg over reduserte turmuligheter grunnet skoghogst.

– I et par måneder nå har turmuligheten i Nordnæsdalen vært vesentlig redusert, først ved at stormen Nina felte deler av skogen i området, og deretter har raseringen fortsatt med skoghogst og innrykk av store anleggsmaskiner, forteller Roald Sætre.

 

Ufremkommelig

Han er en av dem som ofte bruker Nordnæsdalen for å komme seg til Laksevåghytten.

Han har selv prøvd å nøste opp i saken uten hell.

– Byfjellsforvalteren og kommunen vet heller ingenting, sier han.

Oddrun Haukås er også en ivrig turgåer, og har irritert seg over hvordan det ser ut oppe i dalen.

– Det er mange eldre folk som går med staver som vil til Laksevåghytten, men det er umulig å komme seg frem med all den kvisten som ligger igjen i turstien.

Hun har vært i kontakt med Kanadaskogens venner som heller ikke hadde kjennskap til trefellingen i dalen.

– Jeg har sagt at de må ta seg en tur opp hit å se, for sånn som det er nå så ser det ikke ut, sier hun.

Hver søndag blir det servert kaffe og vafler til turgåere i Laksevåghytten. Men for tiden er hyggestunden i hytten forbeholdt de som er bedre til beins.

– Vi er i relativt god form og kommer oss opp. Det er verre med andre som ikke er det, men som vil besøke hytten, sier de.

 

Tas på dugnad

Området hvor det har vært hugget skog er eid av Nordnæs Batallion. Stiftelsen Nordnæs Batallions Venner forvalter eiendommen, det er de som har leid inn Vestskog AS for å skoge i området.

– Etter stormen Nina var det en del rotvelt i skogen som gjorde området utrygt. Primærmålet vår var å sikre området, forteller formann i Nordnæs Batallions Venner, Ivar Ketil Linde.

Entreprenøren er nå ferdig med å kutte og rydde tømmeret. Nå gjenstår oppryddningen.

– Det gjenstår en del arbeid der oppe, det er vi klar over. Vi skal nå finne ut hva som må gjøres og hva som må prioriteres. Oppryddingen  må vi gjøre på dugnad, sier Linde.

Han er klar over at flere er misfornøyd med hvordan det ser ut i dalen for tiden, men han mener det er bedre enn alternativet.

– At det er litt ufremkommelig i området kan vi leve med, det er bedre enn å gå rundt å tenke på at det kunne gått fryktelig ille  med tanke på de usikrede trærne der oppe, sier Linde.

 

Vanlig skogdrift

Skogforvalter i Bergen kommune Jan-Ole Skage forteller at de har fått mange henvendelser angående hogsten i Nordnæsdalen. Likevel er det grunneierne som må ta tak.

–  Vi kan henstille til Nordnæs Batallion at vi har fått negative henvendelser om saken. At kommunen skal gå inn å rydde er tvilsomt, det har vi ingen myndighet til, sier Skage.

Skage forstår publikums frustrasjon, men er klar på at dette måtte gjøres.

– Dette er vanlig skogdrift. Man tar ut tømmeret og lar kvisten ligge igjen. Det var flere rotvelt, og det måtte ryddes. Vi har våre egne turstier som vi prøver å stelle. Turstien til Laksevåghytten ligger på deres eiendom, vi eier bare opp til parkeringsplassen, sier han.

Han mener at den største utfordringen nå er å få alt tømmeret ut av dalen.

– Veien opp til dalen er for smal og trang for en tømmerbil. Kommunen har vært behjelpelig med å finne ut hvordan man kan få tømmeret ned.

Prosessen med å finne egnet sted for å losse om tømmeret er ikke over.

– Vi har sett på flere området. Det beste så langt  er på toppen av tunnelinnslaget til Løvåstunnelen. Der er det god plass til å losse om, og det er vår eiendom. Men veien er en fylkesvei så det blir opp til Statens vegvesen  å avgjøre, avslutter skogforvalteren.

 

 

 

 

 

 

Av

Therese Edvardsen

therese@sydvesten.no