Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Dette er en 3d-modell av en volumstudie som viser hvordan bebyggelse tenkes løst. Skissen ble utarbeidet før den nye flerbrukshallen på Bønes skole kom på plass. (Ill: En Til En Arkitekter AS ved Einar Bjørnsen)

Vil bygge nytt ved Bønes skole

Etter elleve år ligger det endelig an til et klarsignal for å bygge 19 nye boliger ved Bønes skole.

Både fylkesmannen og kommunens fagetat har sagt nei i elleve år, men nå ligger omsider planene om å bygge boliger ved Bønes skole ute på høring. I mellomtiden har det opprinnelige eiendomsselskapet slått seg konkurs, og prosjektet har blitt nedskalert fra 41 til 19 boenheter.

 

Lang prosess

Advokat Hallstein Aadland har jobbet med reguleringen på vegne av grunneier. Han sier at det har vært en lang prosess, men at han nå har tro på at det forslaget som foreligger vil godkjennes.

­– Ja, det tror vi. Forslaget har fått en seriøs behandling, og planene er nedskalert i omfang i forhold til det tidligere forslaget. Dette er et område som ingen bruker, og skolen har fra dag en vært klar på at de ikke har noen interesse av området slik det er i dag.

De 19 boenhetene skal etter planen fordeles på fire bygninger med varierende størrelse og utforming, med egen parkeringskjeller under to av byggene. Aadland sier at antallet boenheter godt kunne vært større fra et økonomisk perspektiv.

– Å gå fra 41 til 19 enheter påvirker selvfølgelig økonomien. Ta med parkeringskjeller, fortau og kostnadene som allerede har påløpt i løpet av planprosessen, så tror jeg at det hadde vært mer riktig å bygge enda flere boenheter, sier han.

 

Kommunen positive

Utbygger har argumentert med at friområdet i dag står ubrukt av lokalbefolkningen, og at området vil egne seg for boligfortetting.

– Det blir attraktive, vestvendte boliger i gåavstand til skole, barnehage, kollektivtransport og offentlige tilbud, helt i tråd med kommunens planer i forhold til gåbyen, sier Aadland.

Det er ABO Plan og Arkitektur som har utarbeidet planforslaget. Daglig Arne Kristian Kolstad deler Aadlands tro på at prosessen etter elleve år nå vil komme i havn.

– Politikerne har for så vidt vært positive til planene hele tiden. Området det dreier seg om er bratt og ufremkommelig, og det brukes ikke til noe i dag. Planforslaget innebærer foruten å utnytte det til boliger også å bedre fremkommeligheten, sier han, og henviser til at forslaget inkluderer fortau langs vestsiden av gaten Bønesberget, og tilrettelagt sti til Kråkenestoppen.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Slik ble planen til:

10/2 2005: Oppstartmøte for opprinnelig plansak. Fagetaten anbefalte ikke oppstart.

25/2 2005: Forslagsstiller kunngjorde likevel oppstart på planarbeidet.

22/2 2006: Byrådet vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

2/6 2006: Fylkesmannen leverer innsigelse, grunnet i manglende erstatningsareal for friområdet. Forslaget ble lagt foreløpig dødt.

30/9 2010: Ny forslagsstiller og ny konsulent legger frem planen på nytt.

28/6 2011: Fagetaten avviste forslaget.

19/10 2011: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø ba fagetaten gå i dialog med forslagsstiller.

29/6 2012: Fagetaten anbefalte nok en gang å ikke fremme forslaget.

30/5 2013: Byrådet valgte å ikke fremme forslaget, i tråd med fagetatens vurdering, men anbefalte å oppdatere søknaden etter kravene i plan- og bygningsloven.

15/2 2016: Fagetaten anbefaler planforslaget.

28/2 2016: Planforslaget legges ut på høring.

12/4 2016: Merknadsfrist.