Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Politikere i ærlig arbeid: Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen og ordfører Marte Mjøs Persen tar i et tak på byggeplassen på Varden skole. På onsdag fikk de to det ærefulle oppdraget å legge ned grunnsteinen for nybygget. (Foto: Thomas Owren)

  • En merkedag for Varden skole. Fra venstre, skolebyråd Pål Hafstad Thorsen, Varden-rektor Bjørg Wangen, ordfører Marte Mjøs Person og prosjektleder Inge Mundal.

Fundamentet lagt for nye Varden skole

Forrige onsdag var en merkedag for Varden skole: Da la ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) og skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) ned grunnsteinen for nybygget.

– Sikkert godt å se politikere utføre ærlig arbeid for en gangs skyld, fleipet skolebyråden med spaden godt plantet i den våte grusen på byggeplassen som igjen skal bli åsted for Varden skole til skolestart 2017. B- og C-byggene samt gymsalen er revet, og på onsdag ble grunnsteinen for nybygget lagt ned av ordføreren og skolebyråden.

– Jeg håper grunnsteinen kan være en del av fundamentet til en god, inkluderende skole, hvor hver enkelt elev får mulighet til å skape seg et best mulig liv, sa ordfører Mjøs Persen.

 

Hardt rammet

Arbeidet med å gjenreise Varden skole startet i 2013, og kostnadsrammen er anslått til cirka 240 millioner kroner. Det nye bygget skal være særdeles energieffektivt, og benytte seg av både jordvarme og solenergi. I byggeperioden har Varden-elevene flyttet inn i den midlertidige erstatningskolen i Lynghaugparken.

– Varden var hardt rammet av skoleforfallet, og det er en fin dag å se at man er på vei ut av uføret, sier skolebyråd Hafstad Thorsen, som legger til at kommunen fremdeles har en lang vei å gå. Ennå er det over 20 skoler i Bergen kommune som står uten inneklimagodkjenning. I inneværende økonomiplan er det satt av 3,9 milliarder kroner til opprustning, rehabilitering og nybygg.

– En tredjedel av byens elever er berørt av forfallet. Jeg føler kommunen begynner å få bra kontroll, men det har vi fått etter noen heftige runder med selvransakelser, sier byråden.

 

Fleksible arealer

Prosjektleder Inge Mundal (Etat for utbygging) sier at byggearbeidet så langt har medført noen utfordringer, men sier at det ikke er noen grunn til å frykte utsettelser.

– Fremdriften går etter planen, selv om det har vært et veldig omfattende arbeid med grunnforholdene. Vi strever litt, men vi har rimelig grei margin til å greie sluttfristen, sier han.

Varden-rektor Bjørg Wangen sier at skolen følger spent med på prosessen.

– Dette er gulroten langt der fremme, og vi gleder oss til å dra hjem for å eie det nye bygget, sier rektor.

For skolens del vil det nybygget følge prinsippene for såkalt «fleksible læringsarealer». Dette er tungt forankret i skolebruksplanen, men for lærere innebærer det en viss overgang i forhold til tradisjonell klasseromsundervisning. Varden-besetningen har allerede fått prøvesmake fleksible arealer på erstatningsskolen i Lynghaugparken, og rektor erkjenner at det har vært en overgang.

– Fleksible arealer har vært utfordrende å ta i bruk, men det er det som er de nye rammene vi må forholde oss til, sier Wangen.

Skolebyråden sier at kommunen er opptatt av å bygge skoler for fremtidens behov, og at det forutstetter at lærere er med på å dra lasset.

– Jeg vil rose skoleledelse, lærere og elever som har vist fleksibilitet og evne til omstilling i en krevende tid, og jeg håper at Varden skole nå blir et fyrtårn for læring og trivsel. Jeg gleder meg stort til skolen om ikke så alt for lenge blir fylt av lykkelige elever, sier Hafstad Thorsen.

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Ombygging på Varden

* Ombygging: 2275 m²

* Nybygg: 3902 m²

* Sum bruttoareal: 6177 m²

* Utomhusarealer: 26,3 mål

* Prosjektkostnad: 239 mill.kr.

* Antall elever: 350 elever

* Fremdrift: Oppstart 2013

* Ferdigstillelse: Høst 2017

* Prosjekteringsgruppe: Sweco AS

* Byggeledelse: Rambøll AS