Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Arbeiderpartiet i Bergen er enig i at bokormen Bernt-Sofus trenger en plass å være. Her er han på leting etter en bo(k)plass på Laksevåg. (Foto: Dave Watson)

     

AP vil prioritere bibliotek på Laksevåg

Arbeiderpartiet i Bergen gikk inn for å prioritere etablering av bibliotek på Indre Laksevåg på sitt årsmøte forrige helg.

– Det gleder meg særlig at ny bibliotekfilial i Indre Laksevåg skal prioriteres først, for dette er et område som nok nå trenger oppmerksomhet og omtanke fra kommunen, sier byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti (AP) til Sydvesten.

Prioriter Laksevåg

Arbeiderpartiet i Bergen sier i sin resolusjon at bibliotekene spiller en stor rolle i lokalsamfunnet.

«For at et demokrati skal fungere må alle innbyggerne ha lik tilgang på informasjon, og bibliotekene bidrar til dette. Bibliotekene er også en svært viktig arena for integrering av nye bergensere. Dessuten er biblioteket fremdeles et av få steder i samfunnet vårt hvor en kan være uten å måtte betale for seg. Det er en verdi i seg selv. Lese- og skriveopplæring og videre leseutvikling er grunnlaget for all læring, og skolebibliotek kan være en sentral støtte for satsingene som retter seg mot lesing. Et godt skolebibliotek gir næring til leselyst og tilgang til informasjon og opplevelser. Et godt utbygd skolebibliotek jevner ut sosiale, språklige, og økonomiske forskjeller blant elevene. Det er viktig for skolens pedagogiske utvikling og  dermed en viktig del av barn sin skolehverdag. Derfor slår Arbeiderpartiet i Bergen fast at  skolebibliotekene er en viktig del av skolen, og må ivaretas deretter.»

De mener også at områder med levekårsutfordringer bør prioriteres.

«Bibliotekene er ikke bare steder der byens innbyggere kan låne bøker, men også viktige møteplasser for nærmiljøene, på tvers av aldergrupper, kulturer og samfunnslag. I dag har Bergen Offentlige Bibliotek seks bydelsfilialer i tillegg til hovedbiblioteket i sentrum. Når nye filialer skal opprettes bør  områder med levekårsutfordringer prioriteres. Derfor mener Arbeiderpartiet i Bergen at et bibliotek i Indre Laksevåg bør prioriteres først.»

Bibliotek på dagsordenen

Partiet går inn for at byrådet må arbeide for å opprette et nytt bibliotek på Laksevåg.

«Arbeiderpartiet i Bergen mener at byrådet må arbeide for å opprette en ny bibliotekfilial på Indre Laksevåg.»

- Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i Bergen setter bibliotekstilbudet i Bergen på dagsorden. Bergen har få biblioteksfilialer tatt i betraktning byens størrelse. Et moderne bibliotek er et kulturelt samlingspunkt i lokalmiljøet, hvor man kan møtes på tvers av alder, kulturbakgrunn og sosial klasse, sier Tryti.

Identitetskapende for Laksevåg

Nyheten om Arbeiderpartiets beslutning  blir tatt godt i mot av Initiativ Laksevåg.

– Dette er helt fantastisk. Det kommer så tydelig frem hvor det skal ligge, og de nevner helt spesifikt at det er snakk om et bibliotek. Det er veldig veldig positivt, sier leder i Initiativ Laksevåg, Ann Kristin Ramstrøm.

Hun håper at Arbeiderpartiets vedtak vil gjøre at det blir fortgang i saken om et bibliotek på Indre Laksevåg.

– Hvis de klarer å få fortgang på prosessen og i tillegg gjennomføre dette, så er det helt klart positivt for Laksevåg, sier Ramstrøm.

Hun og resten av aksjonsgruppa har et håp om at kommunen vil gå til innkjøp av Det Private Gamlehjem, slik at Laksevåg får et bydelshus med bibliotek.

– Det blir spennende å se om de klarer å se det i sammenheng med utviklingen på Laksevåg. Slik at flere funksjoner kan plasseres i lag i et hus som skaper identitet og blir det gode samlingstedet for alle på Laksevåg. Vi har flere ganger spilt inn til politikerne interessen vår for det Det Private Gamlehjem i Håsteinsgate 27, og vi gir ikke opp det, sier hun. 

Av

Therese Edvardsen

therese@sydvesten.no