Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Nå er Hesjaholtet endestasjon for linje 4 mellom Flaktveit og Fyllingsdalen. Her er det bygget servicebygg for sjåførene i tillegg til bussparkering. (Foto: Therese Edvardsen)

– Ingen endring av busstilbudet på Varden

I går møtte representanter fra Skyss aksjonsgruppen fra Varden som ønsker seg bedre busstilbud.

Før jul ga fylkestinget en oppfordring til Skyss om at de måtte gå i dialog med beboerne på Varden, for å løse problematikken rundt endringen av linje 4.

– I prinsippet var det ikke ønskelig fra Skyss sin side å gå tilbake til at linje 4 går om Varden fordi det strider i mot grunnprinsippet i utviklingen av kollektivnettet, forteller Kjell Wernøe i aksjonsgruppen etter møtet med skyss.

God dialog

Mandag troppet aksjonsgruppen representert av Kjell og Mette Wernøe, FAU-leder ved Varden skole Odd Nordstrand og styreleder i Haakonsvern borettslag, John Axel Sundal opp til møte hos Skyss.

– Vi fikk en grei redegjørelse om deres virksomhet og mandat først, så la vi frem våre problemer. Etter at linje 4 forsvant har Varden blitt delt i to. Vi hadde med oss et kart som viste hvordan tjenestekontorene ligger i forhold til hvor folk bor. Og hvor avhengig noen er av at bussen går rundt Varden, sier Wernøe.

Han opplevde møtet som en åpen og god meningsutveksling, selv om han har inntrykk av at Skyss ikke vil endre linje 4.

– Vi tviler på at Skyss kommer til å finne løsninger når de ikke vil at stamlinjene skal ha varierende endeplasser. De ga uttrykk for at de vil forsøke å hjelpe, men noen endringer eller tilpasninger av tilbudet til Varden vil de ikke kunne gjøre noe med før hovedendringen av rutene i august, forteller han.

Taus om forventinger

I forkant av møtet ville ikke Skyss si så mye om hvor langt de ville strekke seg for å imøtekomme beboerne på Varden, og deres bussønsker.

–  Skyss arbeider med å forberede politisk sak om kollektivtilbudet på Varden. Dette er en oppfølging av tidligere vedtak i fylkestinget, vi skal også gjennomføre et møte med aksjonskomiteen. Innspillene fra dette møtet vil være del av grunnlaget for vurderingene som gjøres i det videre arbeidet. Politisk behandling av saken vil skje tidligst i februar. Vi vet litt mer konkret når politisk sak er lagt frem, skriver kommunikasjonsrådgive i Skyss, Camilla Berntzen.

Wernøe understreker at det hele handler om penger.

– Politikerne må gjøre  det de sier at de skal gjøre. I neste uke skal de innføre rushtidsavgift, de må jo se det i sammenheng med det dysfunksjonelle kollektivtilbudet, Og bevilge mer penger til kollektivtrafikken, avslutter han.

Av

Therese Edvardsen

therese@sydvesten.no

Relaterte saker