Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Tore Salvesen, stasjonsjef ved Bergen vest politistasjon. (Foto: Therese Edvardsen)

Færre straffesaker i bydelene

Politistatistikken viser at det er en generell nedgang i antallet straffesaker i bydelene.

– I 2015 var mye likt som i 2014. Tallene går ned på noen områder og opp på noen. Det er en trend som går igjen, forteller stasjonssjef ved Bergen vest politistasjon, Tore Salvesen.

Mindre tyveri

Han forteller videre at det er nedgang i den kriminaliteten som folk er opptatt av.

– Grovt tyveri, altså innbrudd i hus, har gått ned. Totalt var det 12 innbrudd i hele 2015. Det er veldig bra tall for et så stort distrikt.

Både biltyveri, båttyveri, motorsykkeltyveri og mopedtyveri har gått ned med nesten 50 prosent.

Bare fem av totalt 69 voldsaker var av grovere karakter. Det er gode tall i et distrikt med 65 000 innbyggere, skal vi tro politistasjonssjefen.

Bergen vest politistasjonsdistrikt har i 2015 etterforsket 20 mistenkelige dødsfall. Etterforskningen viste at det ikke var noe mistenkelig med noen av dødsfallene, med unntak av et overdosedødsfall som nå etterforskes som drap.

– Overdosedødsfallet på Bønes ble etterforsket som drap. Vi er nå inne i siste fase av etterforskningen, og den siktede er fengslet, forteller han.

For få ressurser

Totalt var det 180 saker som omhandlet narkotika i 2015. Det er en nedgang fra året før, men ikke nødvendigvis en god nyhet.

– Antallet følger vår aktivitet. Vi er styrt mer fra sentralt hold, og har færre ansatte. Ingenting tyder på at det er mindre narkotika enn for ett år siden, sier Salvesen.

Politiet i  Fyllingsdalen har en oppklaringsprosent på 37 prosent for 2015. Oppklaringsprosenten på sedelighetssaker og voldssaker er på over 60 prosent. Det er et tall politiet i Fyllingsdalen er fornøyd med.

Hardt år

Stasjonssjefen understreker at 2015 har vært et år hvor de har vært nødt til å prioritere veldig strengt.

–   Det har vært et år hos oss med sparing og mindre ressurser. De siste årene har vi sett at det har vært en nedgang i bevilgningene fordi politidirektoratet bygger seg opp igjen og naturlig nok tar en større del av kaka. Da blir det mindre til oss.

Salvesen kommer med et hjertesukk i politikernes retning.

– Politikerne beslutter nye aktiviteter, men finansierer det ikke. Det lider vi av. Nærpolitireformen skal innføres, det krever mye ressurser. Disse må vi da ta fra det operative arbeidet, som igjen gjør at vi ikke kan jobbe like mye ute som vi ønsker.

Det har vært et hardt år for Hordaland politidistrikt, det merkes også på nærpolitistasjonen.

– Det har vært et svært krevende år med granskningen  av politiet, i tillegg har alvorlige saker i distriktet økt kraftig. Folk vil merke også fremover at saker vi hadde muligheter til å etterforske før, ikke blir etterforsket fremover. Det er en ting som ikke gjør oss populære.

Vær mer aktpågivende

Han forteller at det i alle fall er en type saker som blir henlagt.

– I de sakene hvor det er åpenbart at den fornærmede part skulle vært mer aktpågivende kommer vi ikke til å bruke tid på. Ikke legg Ipaden åpenlyst i bilen, da kan den bli stjålet. Folk må lære seg å bli mer aktpågivende.

Han skyter inn en bønn til lokalbefolkningen i bydelene.

– Ikke kjøp noe fra andre privatpersoner på nett, betal i alle fall ikke før du har fått varen. Vi har hatt flere saker hvor folk har kjøpt konsertbilletter av andre på nett og betalt før de har fått billettene. Det har vist seg å være ren svindel.  Da har de stått både uten penger og billetter.

Selv om 2015 bød på utfordringer for politiet i bydelene vil politistasjonsjefen konkludere med at det er trygt og godt å bo i Fyllingsdalen og Bergen vest.

– Jeg har før sagt at Loddefjord og Fyllingsdalen har vært en fredet plett på jord, og det står jeg fast på også nå. Vi har det godt her i bydelene våre, sier han.

Av

Therese Edvardsen

therese@sydvesten.no

Relaterte saker