Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Damsgård skole skal rives og gjenreises etter inneværende skoleår. (Ill Rambøll Arkitekt og plan)

     

Får kiss & ride likevel

Foreldreutvalget på Damsgård skole var svært kritiske til at kiss & ride-området ble fjernet fra planene.

Under bystyremøtet på onsdag ble det klart at det likevel åpnes for såkalt «kiss & ride» på Damsgård skole. Som Sydvesten skrev før nyttår ønsket byrådet å fjerne kiss & ride-arealet for å legge opp til mindre biltrafikk til og fra skolen. Det fikk foreldreutvalget til å reagere.

– Vi føler oss som en brynestein, som skal leve etter hvordan noen ønsker at byen skal være om 20 år snarere enn hvordan den er i dag, sa Karit Elise Valen, FAU-leder på Damsgård skole.

 

Midlertidig ordning

Kiss & ride er en av- og påstigningslomme for bil som gjør at sjåføren slipper å rygge i et område med mange skolebarn. Valen sier at det er ønsketenkning å tro at foreldre ikke kommer til å bruke de løsningene som allerede finnes når de henter eller leverer barna i bil.

– FAU tror det er hensiktsmessig å ha et kiss & ride-område fordi vi ser hvordan det kjøres i dag. Dagens mønstre innebærer rygging i trange gater med helling og dårlig sikt, sier Valen.

På bystyremøtet kunne Geir Steinar Dale (Ap) informere om at byrådspartiene var blitt enige om en løsning som åpner for kiss & ride.

– Vi har blitt enige om en midlertidig ordning for av- og påstigning, inntil trafikksikkerhetstiltak i området har blitt iverksatt, sier han til Sydvesten.

Han sier at byrådets begrunnelse for å fjerne kiss and ride hang sammen med foreldrenes bekymring for trafikksikkerheten i området, men at de lyttet til FAU i saken. Høyre og SV stemte også for endringsforslaget, som kom fra byrådspartiene Ap, KrF og Venstre.

Valen sier at foreldreutvalget er fornøyd med løsningen.

– Vi ser på dette som et trafikksikkerhetstiltak, og er glad for at vi nådde igjennom i denne saken, sier hun.

 

Grønne tak

En merknad som fikk flertall på bystyremøtet var forslaget om at skolen skal bygges med «grønne tak», altså tak av biologisk materiale, der det er mulig. Dette er å regne for en oppfordring fra bystyret, og det betyr ikke at det dermed blir gress på skoletaket.

Bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (MDG) sier at slike tak har en rekke fordeler, og peker på at takene gir mindre behov for oppvarming om vinteren, at de binder CO2, og at de styrker biologisk mangfold og trivsel blant mennesker.

– Tilgang på grøntområder er et positivt bidrag til folkehelsen, og grønne tak kan fungere som utearealer for barnehager på dagtid, og rekreasjonsområder for beboere på kveldstid. Det er også fullt mulig å dyrke egne grønnsaker og bær på byens tak, sier han.

Han mener dette er en god miljøsak for skolen, og ser ikke bort i at det kunne bli en «skolehage» for elevene.

 

Savner sykkelparkering

Det Båtstrand derimot er mindre fornøyd med er at skolen bygges med langt færre p-plasser for sykkel enn det som anbefales. Dette skjer på grunn av plassmangel. Området på Damsgård gir bare en tredjedel av det utearealet som anbefales for 450 elever.

Båtstrand mener at det rimer dårlig med sykkelsatsingen å kutte sykkelplasser.

– Det er en klar ambisjon å legge til rette for økt sykkelbruk, og det må speiles når en skole skal bygges. Vi må forutsette at stadig flere elever skal kunne sykle på trygge skoleveier, og da må de også tilbys trygg sykkelparkering på skolen, sier han.

Karit Elise Valen i FAU sier at det ikke er en prioritet for foreldreutvalget å få økt antall sykkelplasser på den nye skolen.

– Vi vet at mange kvier seg for å slippe barna ut på sykkel, og vi tror ikke behovet for parkeringsplasser kommer til å øke i nevneverdig grad. Det blir først en problemstilling når trafikkbildet rundt skolen ser helt annerledes ut enn det gjør i dag, og slikt tar det lang tid å endre, sier Valen.

 

 

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Relaterte saker