Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Bjørn Fossen, vassdragsforvalter Ole Rugeldal Sandven, Helge Moe og Helge Adam Egge håper og tror at Sæleelva kan sette Fyllingsdalen på kartet. De vil at det skal bli en attraksjon for kjente og ukjente. (Foto: Martine Onstad)

Ørreten gjør comeback i Sæleelva

Ørreten hopper fremdeles gjennom den gamle elven i Fyllingsdalen. Etter lenger tid med byggearbeid, skal mer vann øke fiskebestanden i elven.

I forrige uke var en ivrig gjeng fra Fyllingsdalen med vassdragsforvalteren på befaring, og fikk oppløftende svar: Ørreten later til å like seg i Sæleelva igjen.

– Hvis vi får åpnet opp igjen elven får vi en enda bedre fiskebestand her. Det kan bli et sted å være, istedet for et sted å gå forbi. Det skaper en nærhet til elven. Å gå her og høre elvesuset uten bilene i bakgrunnen, betyr så mye mer enn å løpe langs veiene med propper i ørene, sier Helge Adam Egge fra Fyllingsdalen historielag.

Fisken kommer for å gyte. Den passerer fisketrappen om høsten, og legger rogn i grusen. Rognen ligger i grusen over vinteren, før den klekkes på våren. Da kommer ørretyngelen opp av grusen og lever der i to-tre år. Deretter vandrer de ut i sjøen og kommer tilbake som gytefisk.

Har familierøtter på gården

Sæleelva en av de viktigste sjøørretbekkene i Bergen. Cirka 800 meter fra utløpet er det bygget en stor betongkanal hvor vann fra Ortuvannet kommer inn i elven. Denne kanalen har vært et hinder for oppvandrende fisk inntil i vår, da fisketrappen i Sælenvassdraget sto ferdig.

Grønn etat har stått for byggingen, og Fyllingsdalen historielag har lagt ned en god dugnadsinnsats for å få rensket opp i området.

– Det er mange som er med på dugnad. Da vi var 18 år gamle møttes vi for å fiske, mens nå treffes vi igjen for å kjempe for naturen vi har vokst opp i, sier Egge.

Han er født og oppvokst i Fyllingsdalen, og har familirøtter til gården som ligger på tomten like ved Sæleelva. Da han var yngre ble elven brukt flittig, både av barn og voksne. En annen ildsjel, Karsten Solheim, pleide å ta sykkelen ned i friminuttene for å fiske. Det skjer ikke nå lenger, fiskestang er byttet ut med andre fristende aktiviteter for den yngre garde.

– Det er fint at folk får et sted å bo, men jeg synes Fyllingsdalen er plyndret nok som det er. Det er på tide å løfte opp de kulturminnene som er igjen i området, og ta vare på dem.

– Ikke alle engasjerer seg

Sæleelva ble mer eller mindre rørlagt da Fyllingsdalen ble bygget ut. Nå er det snakk om å åpne opp igjen fiskeelven, fjerne rørene, og skape en fiskeflyt mellom Sælevannet og Ortuvannet. Når Bybanen etter hvert kommer til Fyllingsdalen, vil det medføre omregulering av området rundt. I den anledning håper den engasjerte gjengen at kommunen vil åpne Sæleelva i sitt opprinnelige løp forbi Sælen skole.

Omtrent 30 engasjerte mennesker har vært med på dugnad rundt elven det siste året. Elven har blitt ryddet for boss, uønskede busker og trær er fjernet for å øke fiskebestanden. Hvert år kommer Grønn etat på fiskebefaring, og vassdragsforvalteren ser ganske fort at antall ørret har økt fra i fjor.

– Så langt har jeg funnet omtrent 50 fisk, sier vassdragforvalter fra Grønn etat, Ole Rugeldal Sandven.

– Kommunen må ordne opp i gamle synder, åpne opp og lage en ordentlig elv. Lage våtmarksområde, og få alt vannet tilbake der det hører hjemme, sier Egge.

– Lever for ørret og ål

Tanker om fremtidig bruk av området inneholder blant annet tursti, og sagbrukshistorie som strekker seg tilbake til 1754. Det har også vært en kornmølle i elven. Egge vil ha et sted som gir Fyllingsdalen en eventyrpark, en kulturopplevelse for både store og små.

– Vi er veldig glad for det som blir gjort. Vassdragsforvalteren er fiskeinteressert. Han er enesteående, og brenner og lever for ørret og ål i elvene. Det er rett mann på rett sted, enkelt og greit. Det er ikke en skrivebordskar det der. Og nå gleder vi oss til å se hva dette vil si for hele området, sier Helge Adam Egge.

– Det er en god gjeng som fremdeles jobber for at naturen skal leve. Naturen lar seg ikke kue, ørreten kommer som en optimist, selv om det er vanskelig for den. Jeg blir helt rørt. Det er helt fantastisk, sier Helge Moe.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Martine Onstad

red@sydvesten.no

Relaterte saker