Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Her er det nye kulturrådsstyret. Fra venstre, Kari Hoffmann, Birthe-Lisbeth Ludvigsen, Marit Bratten, Torstein Røed, Berit Tande, Per Kragseth, Trond Johannesen, Grete Monsen og Reidun Lønning. Varamedlem May Eide var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Thomas Owren)

Her er det nye kulturrådet

I februar ble det klart hvem som skal sitte i det nye styret til Fyllingsdalen Kulturråd i 2015. På planen står kulturhuskamp og 60-årsjubileum.

Kulturrådsgeneral Per Kragseth sier han er storfornøyd med det nye styret i Fyllingsdalen Kulturråd som ble valgt inn på årsmøtet i februar. I styret sitter det blant annet to tidligere bydelskultursjefer.

– Det er et styre med stor bredde som samarbeider godt sammen, sier Kragseth.

Styret

43 lag og organisasjoner med til sammen rundt 4500 medlemmer er med i kulturrådet. Her er det nye styret:

Leder: Per Kragseth

Tidligere kommunalråd og gruppeleder for Ap med 20 års fartstid i bystyret.

Nestleder: Torstein Røed

Leder Varden skolekorps, og er leder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Sekretær: Kari Hoffmann

Tidligere bibliotekssjef på Oasen og medlem av Minnesmerkekomiteen.

Styremedlem: Trond Johannessen

Styremedlem i Fyllingsdalen Ungdomslag; Fengselsleder ved Lyderhorn overgangsbolig og aktiv i ledelsen av ungdomshuset.

Styremedlem: Marit Bratten

Tidligere kultursjef i Fana og Ytrebygda, sentral i utbyggingen av Fana kulturhus.

Styremedlem: Birthe-Lisbeth Ludvigsen

15 års fartstid innen teater og scenekunst.

Styremedlem: Linn Mai Turøy

Tidligere bystyremedlem.

Styremedlem: Berit Tande

Tidligere kultursjef i Bergenshus og Årstad.

Styremedlem: Reidun Lønning

Lærer på Lynghaug skole.

Varamedlem: Grete Monsen

Nestleder i utdanningsforbundet Bergen, lærer på Fjellsdalen skole.

Varamedlem: May Eide

Fyllingsdalen teater.

Mangler arenaer

Kulturhussaken kommer naturlig nok til å dominere kulturdebatten i Fyllingsdalen i 2015, så også for kulturrådets del. Kulturrådets forslag til handlingsplan for kulturhuset innebærer:

  • Krav om at biblioteket får en sentral rolle, med bedre og større lokaler enn dagens filial på Oasen.
  • At det blir en egen kultursal som kan deles opp, med mellom 300 og 500 sitteplasser, god scene med støttefunksjoner og god rigghøyde.
  • En kafé eller liknende sosial fellesfunksjon med idrettsdelen.
  • To soner med egen idrettshall og egen kultursal som tilfredsstiller begge parters behov.

Representanter fra kulturrådet sitter i et samarbeidsutvalg med representanter fra idretten og de frivillige. Sammen skal de produsere en oversikt over hvilke funksjoner som trengs i et kombinert kultur- og idrettsbygg for ivareta lokalmiljøets behov. Kragseth regner med at dette arbeidet kan presenteres like over påske.

– Det er veldig viktig at vi jobber bra med kulturhussaken, for Fyllingsdalen lider. Vi har ikke nok arenaer i dag, sier Kragseth.

Kulturrådet planlegger informasjonsstands på Oasen for å informere om arbeidet den 13. juni og 22. august, kan han opplyse.

60-årsfest

Men kulturhussaken er slett ikke den eneste saken på agendaen i år. I oktober ønsker rådet å avduke et minnesmerke over tidligere teatersjef Tove Ringereide (1946-2011), og i forbindelse med kulturdagene blir det en jubileumsmarkering i anledning at det er 60 år siden Fyllingsdalen ble innlemmet i Bergen kommune.

Jubileumsmarkeringen på Oasen kommer til å inneholde musikalske innslag så vel som en historisk gjennomgang av Stein Ugelvik Larsen på biblioteket.

– Det var noen harde tak i prosessen, med stor motstand både i Fyllingsdalen og i Fana. Bypolitikerne ville egentlig ha Fjøsanger og Paradis på grunn av skattekronene, men fikk Fyllingsdalen i stedet. Det har de ikke angret på, for det har vist seg som en ypperlig bydel, perfekt planlagt - og helt ferdig utbygd, sier Kragseth, med et dårlig skjult stikk til planene om å gjennomføre en storstilt fortetting i Fyllingsdalen.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no