Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Lederen for Fyllingsdalen Høyre, Chris Jørgen K. Rødland, vil overflateparkeringen til livs. Denne parkeringsplassen tilhørende Vestre Sælemyr borettslag, og lignende tomter, bør i stedet brukes til boliger, mener han. (Foto: Jon Vaag Eikeland)

  • Fyllingsdalen Høyre mener Oasen bør videreutvikles som bydelssentrum, og at det bør bygges flere boliger langs bybanetraseen fra Oasen til Spelhaugen. – Bybanen vil gjøre Fyllingsdalen til en enda mer sentral bydel. Derfor er det smart å tenke fortetting allerede nå, sier Rødland. (Foto: Jon Vaag Eikeland)

Fortettingsplanene:

– Må tenke 20-50 år frem i tid

Fyllingsdalen Høyre kommer kommunen til unnsetning etter kulturrådets fortettings-nei. – Vi ønsker å gi flere mulighet til å bo i Fyllingsdalen, sier Chris Jørgen K. Rødland.

Den 3. mars kunne Sydvesten (papirutgaven) fortelle at Fyllingsdalen kulturråd er skeptisk til kommunens fortettingsplaner. Kulturrådet mener Fyllingsdalen er ferdig utbygd, og frykter at en ny storstilt utbygging vil ødelegge en velfungerende bydel.

Det er ikke Fyllingsdalen Høyre enige i.

Generasjonsperspektiv

– Det er synd at kulturrådet er negativt innstilt. Planen Fyllingsdalen er bygget på er fra 1960. Det er en god plan, men verden har forandret seg siden den gang. Vi mener det er viktig å se på byutvikling i et generasjonsperspektiv, og tenke hvordan Fyllingsdalen skal se ut om 20 til 50 år. Det er behov for flere boliger, og dalen har et stort potensiale for fortetting, sier lederen for Fyllingsdalen Høyre, Chris Jørgen K. Rødland.

Han hevder tettere bebyggelse vil redusere transportbehovet og dermed gi en miljøgevinst, samtidig som det gir flere unge mulighet til å bosette seg i en sentral bydel.

– Mange drømmer sikkert om enebolig og to biler, men det er ikke fremtiden. Vi må jobbe for at flere kan bo i byene, og da må vi bygge tettere. Folk skal kunne bo, leve og jobbe i samme område, eventuelt bo i umiddelbar nærhet av kollektivtrafikk, sier Rødland, og fortsetter:

– Som ung på boligjakt har jeg selv erfart hvor stor etterspørsel det er etter boliger her. På visning må man gjerne stå i kø fra inngangsdøren og opp i leiligheten.

Stiller krav

Da kommunen presenterte fortettingsplanene på et beboermøte på Fyllingsdalen videregående skole i februar, var det alt annet enn jubel å spore blant de fremmøtte beboerne. Flere ga utrykk for de samme bekymringene som kulturrådet har presentert i sitt høringsinnspill.

– Jeg forstår at folk er skeptiske. Fortetting vil alltid være konfliktfylt, men vi mener man må se på de positive aspektene. Vi tror Fyllingsdalen er tjent med en helhetlig plan fremfor en stykkvis utvikling. Når det er sagt forutsetter vår støtte til planene at grøntområdene og byfjellsgrensen bevares, og at det bygges et gjennomgående gang- og sykkelstinettverk i bydelen, sier Rødland.

Fyllingsdalen Høyre mener det også må stilles krav til høy arkitektonisk kvalitet, i form av variasjon i høyde, størrelse og utforming av bygg og uteområder.

– Vi kan ikke gå med på at det bare bygge «margarinkasser», uten noen videre plan eller tanke bak, sier Rødland.

Høyhus på Esso-tomten

I tråd med kommunens planer ønsker Fyllingsdalen Høyre en fortetting langs den planlagte bybanetraseen mellom Oasen og Spelhaugen.

– Det er svært mye overflateparkering i Fyllingsdalen, som vi mener bør legges under bakken for å gjøre plass til boliger. Eksisterende blokkbebyggelse kan forhøyes, og Spelhaugen bør bygges ut med boliger og arbeidsplasser, sier Rødland, som ønsker å videreutvikle Oasen som bydelssentrum.

Han mener dessuten det er på tide å se med nye øyne på tomten der Esso ligger i dag.

– Det er helt utrolig at det skal ligge en bensinstasjon på den beste og mest sentrale tomten i hele Fyllingsdalen. Hva med å bygge et stilig høyhus med næringslokaler i de nederste etasjene i stedet? foreslår Rødland. 

Chris Jørgen K. Rødland var selv nestleder i kulturrådet frem til han begynte som politisk rådgiver for byutviklings-byråd Henning Warloe (H) i fjor. Han understreker at han i denne saken uttaler seg som leder for Fyllingsdalen Høyre og toppkandidat til årets kommunevalg, og ikke som Warloes rådgiver.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Relaterte saker