Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Styreleder for Fyllingsdalen kulturråd, Per Kragseth. (Foto: Arne Hofseth)

– Saken er avgjort

Styreleder i Fyllingsdalen kulturråd, Per Kragseth, mener det ikke er noe å tjene på en ny kulturhusdebatt.

– Alle gode krefter må nå samle seg om bystyrets enstemmige vedtak om et felles kultur- og idrettsbygg. Det eneste man kan oppnå med en ny kulturhusdiskusjon nå er å stoppe opp en positiv prosess. Det er dessuten ikke noe nytt forslag å plassere kulturhuset foran Oasen. Det har Fyllingsdalen kulturråd med grunnlag i flere utredninger ment siden starten i november 2009 sier styreleder i kulturrådet, Per Kragseth.

Han viser til en rapport som ble overlevert Bergen kommune i oktober 2012. Der foreslo kulturrådet å plassere et nytt kulturhus mellom Oasen og Folke Bernadottes vei, der det i dag er en ubebygd høyde. I samme rapport ble det foreslått å bygge boliger på tomten til Esso, og å endre bussterminalen ved Oasen.

I februar 2014 kom byrådets forslag om et kombinert kultur- og idrettsbygg på tomten til Fyllingsdalen idrettshall. Siste utvikling i saken er at bystyret i desember fattet et enstemmige vedtak der de ber byrådet legge frem en egen sak om finansiering og utbygging av kultur- og idrettsbygget i løpet av første halvår 2015.

– To årsmøter i kulturrådet har siden valgt å støtte byrådets forslag om samlokalisering med idretten, under forutsetning av at kulturdelen inneholder de funksjonene og arealene som er nødvendig for et kulturhus. Deriblant bibliotek, kafé og en egen stor kultursal. Vi har også påpekt at det er viktig å knytte kulturhuset godt sammen med Oasen, Fyllingsdalen videregående skole, Ungdomshuset og et fremtidig bybanestopp, sier Per Kragseth.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Relaterte saker