Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Bønes skoles flerbrukshall forveksles i dag med Bøneshallen. Nå får hallen nytt navn. (Arkivfoto: Henning Jensen)

  • Gunnar W. Ramsdal ønsker at hallen ved Bønes skole skal kalles Bønes Arena. (Arkivfoto)

Mobiliserer for Bønes Arena

Alle er enige i at Bønes skoles flerbrukshall må skifte navn, men hva skal hallen hete? Byrådets beslutning er ventet om knappe tre uker.

Navnelikheten mellom Bøneshallen, som ligger i Fjellsdalen, og Bønes skoles flerbrukshall, forvirrer brukerne av hallene, og har ført til at flere møter opp feil sted.

– Det vil være praktisk for publikum med et navnebytte, men vi har ikke tatt stilling til hva dette bør være, utover at det må skille seg fra det eksisterende, sier Carl Christian Stenerud i Idrettsservice.

Det har imidlertid idrett- og kulturbevegelsen på Bønes, som nå mobiliserer for at det nye navnet skal bli Bønes Arena.

– Vi er kjent med at det vurderes en navneendring, og at Kråkeneshallen er lansert som et alternativt navn. Vi vil fraråde bruken av Kråkeneshallen ettersom hallen ligger på Bønes. Det vi bare bidra til ny forvirring blant brukere som kommer fra andre områder i Bergen, sier Gunnar W. Ramsdal, styreleder i Bønes basketballklubb.

Brev til byråden

Han har skrevet brev til byråden for barnehage og skole, Jana Midelfart Hoff (H), der han tar til orde for at hallen bør gis navnet Bønes Arena. Oppropet er undertegnet av en rekke aktører i nærmiljøet: Bønes idrettslag, Bønes basketballklubb, Bønes menighet, Bønes Brass, Bøneskoret, og Natteravnene på Bønes.

Også Bønes skole støtter opp om forslaget. Det bekrefter rektor Kari Løvby Jørgensen i en e-post til Sydvesten.

– For oss er det viktig at Bønes er en del av navnet på hallen. Den er en integrert del av skoleanlegget og adressen til skolen er Bønesberget 1, 5053 Bønes, skriver hun.

Ramsdal mener det haster med å synliggjøre motstanden mot å gi hallen et annet navn enn Bønes Arena.

– Plutselig  har byråkratiet gitt oss et navn vi ikke vil ha. Vi vil legge press på de folkevalgte slik at de merker seg den brede lokale støtten, og vedtar et navn som både skolen og nærmiljøet ønsker, sier han.

Oppropet er sendt til skolebyråden med kopi til byrådslederen og bystyrets komite for oppvekst.

Avgjøres om tre uker

Da Sydvesten var i kontakt med overingeniør Jon Ingvar Monsen ved Etat for plan og geodata, mandag, kunne han fortelle at både Kråkeneshallen og Bønes Arena er blant forslagene fra byrådsavdelingen for skole og barnehage. Det er Monsen som skriver navnesaken som skal fremmes for byråden for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe (H).

– Byrådet vil komme med en avgjørelse i saken om cirka tre uker, opplyser Monsen.

Han ønsker ikke å avsløre hvilket navneforslag han vil anbefale, men forteller at så godt som alle navnesaker inneholder flere forslag i prioritert rekkefølge.

Tidligere var det bydelsstyret, som Ramsdal selv har ledet som Ap-politiker, som vedtok navneendringer.

– Både skolen og flere andre organisasjoner så tidlig muligheten for at hallene på Bønes kunne forveksles, og foreslo navnet Bønes Arena. Det er distinkt forskjellig fra Bøneshallen, men inneholder samtidig Bønes, som angir lokaliseringen av hallen. Dette forslaget ble ikke tatt til følge. Vi fikk i stedet Bønes skoles flerbrukshall, som både er en mastodont av et navn, og innbyr til forvekslinger, sier initiativtaker Ramsdal.

FAU trenger tid

Når navnedebatten nå er oppe igjen ønsker han å synliggjøre nærmiljøets ønsker. Han ser ingen problemer med å kalle hallen for en arena, et begrep som normalt benyttes om større anlegg.

– Det finnes ingen krav til størrelse for å benytte dette begrepet. Det er nok av eksempler på at arena også brukes om ordinære anlegg som kombinerer idrett og kultur, sier han.

FAU ved Bønes skole har foreløpig ikke gitt sin tilslutning til oppropet. De vil ta opp navneforslaget på et møte i morgen.

– Vi er enig i at det ikke bør fattes noe hastevedtak om å endre navnet til Kråkeneshallen, men vil først ta stilling til om vi støtter Bønes Arena, eller om vi går inn for en lengre prosess med flere navneforslag når vi møtes onsdag, sier FAU-leder Sven Kjetil Haveland.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no