Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Garderoben er falleferdig og må rives. Bygget er oppført i 1983, men deler av garderoben er brakker fra 60-tallet. Konsulentene anbefaler å rive innen 2018. (Foto: Thomas Owren)

Garderobene på Varden:

Må rustes opp for 17 millioner kroner

Det kommer frem av en kartlegging av byens idrettsanlegg.

Tiltakene som anbefales innebærer å rive brakkene ved siden av banen som brukes til amerikansk fotball. Konsulenten mener bygget ikke er noe å spare på, og foreslår å bygge et nytt tilsvarende bygg i stedet.

150 millioner

Kartleggingen av idrettsbyggene kommer i kjølvannet av tilstandsrapportene vedrørende kommunens skolebygg. Rapporten konkluderer med at 13 undersøkte anlegg trenger oppgraderinger for til sammen 150 millioner kroner.

– Rapporten er som forventet, sier byråd for finans, eiendom og eierskap, Liv Røssland (FrP).

Hun sier at byrådet selv har bestilt kartleggingen for å kunne ta tak i vedlikeholdsetterslepet.

Kun tre anlegg trenger mer omfattende arbeid enn Varden målt i kroner og øre.

Av rapporten kommer det frem at «nedre» garderobeanlegg (det som hører til amfiet)  kun trenger vanlig vedlikehold/mindre etterslep, mens det midtre garderobeanlegget bør rives innen 2018.

Bygningen fra 1983 fremstår som nedslitt, og med store vedlikeholdsbehov, slår konsulentene fra Sweco Norge fast.

Tiltakene på Varden har i liten grad bråhast. Kun 80 000 kroner er påkrevd i strakstiltak, mener konsulentene.

– Alt vi har

Det er først og fremst Bergen Storm (amerikansk fotball) som bruker den midtre garderoben. Storm måtte trekke laget fra årets 1. divisjon, men kommer til å satse med fullt lag i 2. divisjon i 2015. Klubbens leder, Bård Strøm, er glad for at noe skjer med fasilitetene.

– Bygget er falleferdig, standarden er forferdelig dårlig, og vi er glad for enhver oppgradering, sier Strøm.

Han håper at kommunen vil benytte anledningen til å gjenreise et garderobebygg med flere fasiliteter enn dagens spartanske garderober.

– Vi er ikke akkurat den klubben som legger beslag på størst kontorareal, for å si det slik. Vi har egentlig bare garderoben, men også vi har behov for kontor og møterom. Jeg forventer nesten at slike fasiliteter tas med i beregningen. Husk at Varden Kunstgress er en av kun to baner i Bergen som er tilrettelagt for amerikansk fotball. Vi har ingen andre steder å være, sier Strøm.

Fullt brukendes

Daglig leder i FK Fyllingsdalen, Frank Hellevik, sier at klubben er tilfreds med garderobene de selv disponerer, men er enig i at det midtre garderobeanlegget er overmodent for en utskiftning.

– Det er ikke først og fremst vi som bruker brakkene, men vi ser jo at det må gjøres noe med dem, sier Hellevik.

Han sier at han er fornøyd med de øvrige garderobefasilitetene i Varden Idrettspark.

– Vi har en kontinuerlig dialog med kommunen om garderobestandarden. Vi oppfatter garderobene ved Varden amfi og på klubbhuset som fullt brukendes, uten noen prekære behov, sier Hellevik.

Det er nå opp til kommunen å følge opp konsulentenes anbefalinger.

– I samarbeid med idrettsbyråden vil det nå bli utarbeidet fremdriftsplaner for hvert av idrettsanleggene. Rehabilitering av skoler, helsebygg og idrettsanlegg er min fremste prioritering som eiendomsbyråd, sier eiendomsbyråd Liv Røssland.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Thomas Owren

thomas@sydvesten.no

Dette vil garderobene koste:

Leikvang - 0,8 mill.

Nordnes Gard - 1,7 mill.

Nordnes Sjøbad - 2,7 mill.

Nymark - 5,7 mill.

Skansemyren - 16,8 mill.

Varden - 17 mill.

Bjarghallen - 7,4 mill.

Flaktveit - 7,1 mill.

Fysak - 7,4 mill.

Mathopen - 18,9 mill.

Sandslihallen - 16,2 mill.

Vadmyra - 19 mill

Åsanehallen  - 30, 6 mill.

 

Totalt: 151, 3 mill.

Relaterte saker