Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Lyshovden-, og Varden skolekorps øver på Varden skole hver torsdag. Her med dirigent Are Ovesen. (Foto: Jon Vaag Eikeland)

Korpsbevegelsen fortviler:

– Kulturhussaken er en trist affære

– Det er ett skritt frem og to tilbake, sier Torstein Røed. Han frykter skolekorpsene i dalen må ta til takke med gymsaler i lang tid fremover etter budsjettnederlaget.

Byrådet vil ikke avse mer enn 43 millioner kroner til det nye kultur- og idrettsbygget i Fyllingsdalen, som er kostnadsberegnet til over 200 millioner kroner, i budsjettforslaget for perioden 2014-2018. Kulturhuset vil dermed tidligst stå ferdig i 2020.

– Jeg konstaterer at det blir gymsal i mange år til. Det er fortvilende.

Hjertesukket kommer fra Torstein Røed, som styreleder i Varden skolekorps og nestleder i Fyllingsdalen kulturråd.

– Vi jobber og jobber, men føler vi aldri blir tatt på alvor. Lokalene vi disponerer tar ikke godt nok vare på musikken. Akustikken er for dårlig, sier han.

Uegnet som korpslokale

Når Varden- og Lyshovden skolekorps arrangerer sin årlige høstkonsert i oktober, skjer det i gymsalen på Lynghaug ungdomsskole. Det finnes ikke andre egnede lokaler i bydelen.

– Hvis vi hadde vært en mindre gruppe kunne vi benyttet Sælen kirke, men med rundt 70 musikere og flere hundre publikummere, blir det alt for liten plass. Samtidig blir Framohallen for stor og upersonlig. Den er ikke egnet for korpsarrangementer, sier Røed.

Nå øver Varden- og Lyshovden skolekorps i aulaen på Varden skole, der de også har mulighet til å lagre noen instrumenter i kjelleren. Når Varden skole nå skal rehabiliteres, er det mulig de må finne seg nye lokaler.

– Situasjonen er uavklart, men vi håper på det beste, sier Røed.

Lyshovden skolekorps lagret tidligere instrumentene sine på Lyshovden skole, men fikk beskjed om at disse måtte flyttes frem til skolen er ferdig rehabilitert neste år. I mellomtiden må de leie lagerlokaler på Spelhaugen.

– Når arbeidet ved skolen er ferdig er skolekorpset igjen velkommen til å lagre instrumentene her, og det er også anledning til å bruke skolens lokaler til øving, forteller Lill Presttun Hindenes, som er rektor ved Lyshovden skole.

Kulturen flagger ut

Det er en mager trøst for et korpsmiljø som etter flere tiår med snakk om kulturhus endelig håpet at byens politikere ville få fart på prosessen.

– Kulturlivet, og spesielt musikklivet, lider under mangelen på egnede lokaler. På sikt vil dette også påvirke andre musikkuttrykk som rekrutterer fra korpsmiljøene. Nå er det på tide at korps, kor, dans og drama får sin etterlengtede storstue, sier Røed, og fortsetter:

– Mye av det kulturlivet som byråden sier blomstrer i Fyllingsdalen flagger ut av bydelen. Vi har selv vært nødt til å flytte en konsert til Langhaugen skole. Kulturen har flyttet til Loddefjord, Fana og sentrum.

Røed har selv jobbet i over 30 år med musikk, barn og unge. Han skryter av samarbeidet med ledelsen på Varden skole, god korpsånd og engasjerte foreldre, og forteller at korpsene har fått et løft med gode konkurranseresultater og flere medlemmer.

– Men dette skjer til tross for at vi ikke blir hørt og holder det gående under relativt kummerlige forhold. Vi står på, men det er vanskelig å ikke se pessimistisk på fremtiden nå.

– Et kulturhus ville gitt oss muligheten til å fremføre musikk på en profesjonell arena. Jeg er sikker på at det ville ført til økt oppslutning om korpsmiljøet, og de som allerede er i korpset ville blitt tatt bedre vare på. Det har en sterk symboleffekt, avslutter han.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Relaterte saker